Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Source Container FQG62 - Radiometric measurement

Radiometric
Level/density measurement
Source Container FQG62

Radiation source container with source holder for manual or pneumatic switch-on/switch-off

FQG62
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Radiometric Limit

 • Characteristic / Application

  Source container
  Emission angle: 5 degrees
  Approximately 87kg

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

 • Ambient temperature

  -40 °C...+200 °C
  (-40 °F...+392 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Certificates / Approvals

  ATEX, GOST

 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Source container
  Emission angle: 40 / 20 degrees
  Approximately 87kg

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

 • Ambient temperature

  -40 °C...+200 °C
  (-40 °F ...+392 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Certificates / Approvals

  ATEX, GOST

 • Measuring principle

  Radiometric Limit

 • Characteristic / Application

  Source container
  Emission angle: 5 degrees
  Approximately 87kg

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

 • Ambient temperature

  -40 °C...+200 °C
  (-40 °F...+392 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Certificates / Approvals

  ATEX, GOST

 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Source container
  Emission angle: 40 / 20 degrees
  Approximately 87kg

 • Specialities

  Manual or pneumatic switch-on/ switch-off

 • Ambient temperature

  -40 °C...+200 °C
  (-40 °F...+392 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Certificates / Approvals

  ATEX, GOST

 • Measuring principle

  Radiometric Density

 • Characteristic / Application

  Source container
  Emission angle: 5/ 20/ 40 degrees
  87kg

 • Ambient temperature

  -20 °C...+200 °C
  (-40 °F...+392 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute

  Any

 • Wetted parts

  Non-contact

 • Hygienic

  Non-contact

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn