Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Source Container FQG63 - Radiometric measurement

Radiometric
Interface measurement
Source Container FQG63

Lightweight radiation source container with flexible extension element

FQG63
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Radiometric Limit

 • Characteristic / Application

  Source container with flexible extension element to position the source inside the process vessel (diptube)
  Approximately 87kg
  Adapter flange: 10kg

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

 • Ambient temperature

  -52 °C...+200 °C
  (-61 °F...+392 °F)

 • Process temperature

  max. 400°C (752°F)
  (diptube)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any (diptube)

 • Main wetted parts

  Non- contact

 • Process connection

  Non- contact

 • Process connection hygienic

  Non- contact

 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Source container with flexible extension element to position the source inside the process vessel (diptube)
  Approximately 87kg
  Adapter flange: 10kg

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

 • Ambient temperature

  -52 °C...+200 °C
  (-61 °F...+392 °F)

 • Process temperature

  max. 400°C (752°F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any (diptube)

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Source container with flexible extension element to position the source inside the process vessel (diptube)
  Approximately 87kg
  Adapter flange: 10kg

 • Specialities

  With flexible extension element

 • Ambient temperature

  -52 °C...+200 °C
  (-61 °F...+392 °F)

 • Process temperature

  max. 400°C (752°F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any (diptube)

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Measuring principle

  Radiometric Limit

 • Characteristic / Application

  Source container with flexible extension element to position the source inside the process vessel (diptube)
  Approximately 87kg
  Adapter flange: 10kg

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

 • Ambient temperature

  -52 °C...+200 °C
  (-61 °F...+392 °F)

 • Process temperature

  max. 400°C (752°F) (diptube)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any (diptube)

 • Main wetted parts

  Non- contact

 • Process connection

  Non- contact

 • Measuring principle

  Radiometric Density

 • Characteristic / Application

  Source container with flexible extension element to position the source inside the process vessel (diptube)
  Approximately 87 kg
  Adapter flange: 10 kg

 • Ambient temperature

  -52 °C...+200 °C
  (-61 °F...+392 °F)

 • Process temperature

  max. 400°C (752°F) (diptube)

 • Process pressure absolute

  Any

 • Wetted parts

  Non-contact

 • Hygienic

  Non-contact

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn