Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Analogue Transmitter AT1 - Tank gauging

Tank gauging
Analogue Transmitter AT1

For remote monitoring of a tank

AT1
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  O-ring, Large terminal box, AT5 body,CR

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  017880-5025
  • further parts

  O-ring, terminal box, small, CR

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  017880-5026
  • further parts

  O-ring, El-compartment, large

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  017880-5027
  • further parts

  O-ring, LT/transmitter coupling

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  017871-1231
  • further parts

  Cover, terminal box

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  017860-6323
  • further parts

  Large-short cover, main body

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  017860-6326
  • further parts

  Cover, terminal box, large

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  017860-6324
  • further parts

  Power unit R/I AC100V

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  017871-1201
  • further parts

  Power unit R/I AC110V

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  56004475
  • further parts

  Power unit R/I AC200V

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  56004479
  • further parts

  Power unit R/I AC220V

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  56004476
  • further parts

  Converter R/I DC power

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  32
  017871-1207
  • further parts

  Converter R/I AC power

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  32
  56004478
  • further parts

  Potentiometer, CP45-FB, LT, LTC2230/40

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  33
  017871-1202
  • further parts

  Potentiometer, CP45-FB, LTC2110

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  33
  56004470
  • further parts

  Main shaft assembly, AT1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  36
  017871-1210
  • further parts

  Gear, d=11mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  017871-1211
  • further parts

  Gear, d=15mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  017871-1212
  • further parts

  No spare parts available.

  • further parts
  • further parts

  Alarm cam

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  017871-1220
  • further parts

  Dial Plate AT1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  38
  XPN0001-
  • further parts

  Gear Panel Assembly AT1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPN0002-
  • further parts

  Alarm Assembly AT1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  42
  XPN0003-

  Stud bolt M10x40L,spr.washer,washer,4set

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  75
  70106501

  Coupling, transmitter, LT11/LT12

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  75
  017871-1233

  Coupling, male,for gauge head, MP/HP

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  75
  017871-1232

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn