Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FDU92 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FDU92

Ultrasonic sensor for level and flow measurement for connection to FMU9x (measuring range up to 20m)

FDU92
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Separated version with field housing or top hat rail housing for control cabinet instrumentation, 300 m in-between sensor and transmitter

 • Supply / Communication

  4-wire (HART, Profibus DP)

 • Accuracy

  +/- 2mm + 0.17% of measured distance

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 95 °C
  (-40 °F ... 203 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 95 °C
  (-40 °F ... 203 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar ... 4 bar abs
  (10 psi ... 58 psi)

 • Main wetted parts

  PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)

 • Process connection

  G / NPT 1"

 • Blocking distance

  0.4 m (1.3 ft)

 • Max. measurement distance

  Liquids: 20 m (65 ft),
  Solids: 10 m (33 ft)

 • Communication

  Transmitter:
  4 ... 20 mA HART
  Profibus DP

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex

 • Options

  Second 4...20 mA output

 • Components

  Transmitter:
  FMU90, FMU95

 • Application limits

  For tank farms scanner:
  FMU95

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Separated version with field housing or top hat rail housing for control cabinet instrumentation, 300m in-between sensor and transmitter

 • Supply / Communication

  4-wire (HART , Profibus DP)

 • Accuracy

  +/- 2mm + 0.17% of measured distance

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 95 °C
  (-40 °F ... 203 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 95 °C
  (-40 °F ... 203 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar ... 4 bar abs
  (10 psi ... 58 psi)

 • Main wetted parts

  PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)

 • Process connection

  G / NPT 1"

 • Blocking distance

  0.4 m (1.3 ft)

 • Max. measurement distance

  Liquids: 20 m (65 ft),
  Solids: 10 m (33 ft)

 • Communication

  Transmitter:
  4 ... 20 mA HART
  Profibus DP

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex

 • Options

  Second 4...20mA output

 • Components

  Transmitter:
  FMU90

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Product headline

  Version with separate transmitter in field housing or top hat rail housing
  Cost effective solution for open channel flow measurement in water / wastewater plants

 • Max. measurement error

  accuracy:
  distance measurement: +/- 2mm + 0.17%

 • Measuring range

  max measuring distance up to 20m / 65ft

 • Max. process pressure

  atm.

 • Medium temperature range

  -40...95°C
  (-40...203°F)

 • Degree of protection

  IP68

 • Display/Operation

  Transmitter

 • Outputs

  Transmitter:
  4...20mA HART
  Option: second 4...20mA output

 • Inputs

  Transmitter

 • Digital communication

  HART, PROFIBUS DP

 • Hazardous area approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn