Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FDU95 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FDU95

Ultrasonic sensor for level measurement for connection to FMU9x (measuring range up to 45m)

FDU95
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Separated version with field housing or top hat rail housing for control cabinet instrumentation, 300 m in-between sensor and transmitter

 • Supply / Communication

  4-wire (HART, Profibus DP)

 • Accuracy

  +/- 2 mm + 0.17% of measured distance

 • Ambient temperature

  -40 °C...80 °C
  or 150 °C,
  (-40 °F...176 °F
  or 302 °F)

 • Process temperature

  -40 °C...80 °C
  or 150 °C,
  (-40 °F...176 °F
  or 302 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar...1.5 bar abs
  (10 psi...22 psi)

 • Main wetted parts

  UP (unsaturated polyester)
  Silicon / Al PTFE coated

 • Process connection

  G / NPT 1"

 • Blocking distance

  0.7 m / 80 °C,
  (2.3 ft / 176 °F),
  0.9 m / 150 °C,
  (2.9 ft / 302 °F)

 • Max. measurement distance

  45 m (148 ft)

 • Communication

  Transmitter:
  4...20 mA HART
  Profibus DP

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex

 • Options

  Second 4...20 mA output

 • Components

  Transmitter:
  FMU90, FMU95

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Separated version with field housing or top hat rail housing for control cabinet instrumentation, 300m in-between sensor and transmitter

 • Supply / Communication

  4-wire (HART , Profibus DP)

 • Accuracy

  +/- 2mm + 0.17% of measured distance

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 80 °C
  or 150 °C
  (-40 °F ... 176 °F
  or 302 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 80 °C
  or 150 °C
  (-40 °F ... 176 °F
  or 302 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar...1.5 bar abs
  (10 psi...22 psi)

 • Main wetted parts

  UP (unsaturated polyester)
  Silicon / PE foam (80°C / 176°F)
  Silicon / stainless steal (150°C / 302°F))

 • Process connection

  G / NPT 1"

 • Blocking distance

  0.7 m / 80 °C
  (2.3 ft / 176 °F)
  0.9 m / 150 °C
  (2.9 ft / 302 °F)

 • Max. measurement distance

  45 m (148 ft)

 • Communication

  Transmitter:
  4 ... 20 mA HART
  Profibus DP

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex

 • Options

  Second 4...20mA output

 • Components

  Transmitter:
  FMU90

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn