Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FMU30 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU30

Cost effective all-round instrument for level applications in liquids and bulk solids

FMU30
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Cover F16 high, transparent, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52025605
 • Cover F16 grey, PBTP, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52025606
 • O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004137
 • Electronics FEU31

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71107553
 • Display/Control unit FMU30

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71107558
 • Sensor FMU30, G1-1/2

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  71107554
 • Sensor FMU30, G2

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  71107555
 • Sensor FMU30, NPT1-1/2

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  71107556
 • Sensor FMU30, NPT2

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  71107557
 • Flat gasket EPDM 47x58x2, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71107559
 • Flat gasket EPDM 59x68x2.5, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71107560
 • Hexagon nut (SW70) G2, bk, PC

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  58
  52000598
 • Hexagon nut (SW60) G1-1/2, bk, PC

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  58
  52000599
 • ToF Adapter FXA291

  Mã đơn hàng
  71007843
 • Mounting nut G1-1/2

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  58
  52014146
 • Protection cover FMU30

  Mã đơn hàng
  71127762
 • Sensor support 500mm, 316L, 1.5"sensor

  Mã đơn hàng
  71452318
 • Sensor support 1000mm, 316L, 1.5" sensor

  Mã đơn hàng
  71452319
 • Sensor support 500mm, 316L, 2" sensor

  Mã đơn hàng
  71452321
 • Sensor support 1000mm, 316L, 2" sensor

  Mã đơn hàng
  71452322
 • Installation bracket 250x400x120 G1-1/2

  Mã đơn hàng
  71452324
 • Installation bracket 250x400x120 G2

  Mã đơn hàng
  71452325

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn