Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FMU30 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU30

Cost effective all-round instrument for level applications in liquids and bulk solids

FMU30
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  2-wire

 • Accuracy

  +/- 3 mm or +/- 0,2 % of set measuring range

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 60 °C
  (-4 °F ... 140 °F)

 • Process temperature

  -20 °C ... 60 °C
  (- 4°F ... 140 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar ... 3 bar abs
  (10 psi ... 44 psi)

 • Main wetted parts

  PP/EPDM

 • Process connection

  G / NPT 1 1/2"
  G / NPT 2"

 • Blocking distance

  1 1/2": 0.25 m (0.8 ft)
  2":0.35 m (1.15 ft)

 • Application

  Application

 • Max. measurement distance

  Max. measurement distance

 • Communication

  4...20 mA

 • Certificates / Approvals

  ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

 • Options

  Accessory Enclosed:
  UNI flange 2" ... 4"

 • Application limits

  Application limits

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  2-wire

 • Accuracy

  +/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 60 °C
  (-4 °F ... 140 °F)

 • Process temperature

  -20 °C ... 60 °C
  (-4 °F ... 140 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar ... 3 bar abs
  (10 psi ... 44 psi)

 • Main wetted parts

  PP/EPDM

 • Process connection

  G / NPT 1 1/2"
  G / NPT 2"

 • Blocking distance

  Sensor 1 1/2": 0.25 m
  Sensor 2": 0.35 m

 • Max. measurement distance

  Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
  Sensor 2": 3.5 m (11 ft)

 • Communication

  4...20 mA

 • Certificates / Approvals

  ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

 • Options

  Accessory Enclosed:
  UNI flange 2" ... 4"

 • Application limits

  Take notice of range diagram

 • Measuring principle

  Ultrasonic Limit

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  2-wire

 • Ambient temperature

  -20 °C...+60 °C
  (-4 °F...+140 °F)

 • Process temperature

  -20 °C...+60 °C
  (-4 °F...+140 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar...3 bar abs
  (10 psi ...44 psi)

 • Main wetted parts

  PP/EPDM

 • Process connection

  G / NPT 1 1/2"
  G / NPT 2"

 • Blocking distance

  Sensor 1 1/2": 0.25 m,
  Sensor 2": 0.35 m

 • Communication

  4...20 mA

 • Certificates / Approvals

  ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

 • Options

  Accessory Enclosed:
  UNI flange 2"... 4"

 • Application limits

  Take notice of range diagram

 • Measuring principle

  Ultrasonic Limit

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  2-wire

 • Ambient temperature

  -20 °C...+60 °C,
  (-4 °F...+140 °F)

 • Process temperature

  -20 °C...+60 °C,
  (-4 °F...+140 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar...3 bar abs,
  (10 psi ...44 psi)

 • Main wetted parts

  PP/ EPDM

 • Process connection

  G / NPT 1 1/2",
  G / NPT 2"

 • Blocking distance

  Sensor 1 1/2": 0.25 m,
  Sensor 2": 0.35 m

 • Communication

  4...20 mA

 • Certificates / Approvals

  ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

 • Options

  Accessory Enclosed:
  UNI flange 2"...4"

 • Application limits

  Take notice of range diagramm

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn