Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FMU40 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU40

Cost effective device for sophisticated level measurement in liquids and bulk solids for up to 5m

FMU40
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Instrument plug M20-M12 "PA" (WDM)150

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52006628
  • Fixing

  Set of screws housing F12/T12/F23

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  535720-9020
  • Sealing

  Sealing kit FMU4x

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  65
  52010526
  • Cover

  Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  517391-0011
  • Cover

  Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  518710-0020
  • Cover

  Cover F12/T12 Alu, window, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52005936
  • Housing/housing accessories

  Cover terminal compartment F12/F23

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52006026
  • Housing/housing accessories

  Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52019062
  • Housing/housing accessories

  Hood housing T12

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52005643
  • further parts

  O-ring 113.9x3.63 EPDM, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71092209
  • Power supply

  Terminal module 4-pole, HART, 2-wire

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52006197
  • Power supply

  Terminal module 4-pole, PA, FF

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52012156
  • Power supply

  Terminal mod. Ex d, 4-pol., 2wr,HART,T12

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013302
  • Power supply

  Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013303
  • Power supply

  Power supply 10.5-32VDC (housing F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013304
  • Power supply

  Power supply 90-250VAC (F12), Ex only

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013305
  • Power supply

  Power supply CSA, 10.5-32VDC (housg F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52015585
  • Power supply

  Power supply CSA, 90-250VAC (housg F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52015586
  • Power supply

  Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52018949
  • Power supply

  Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52018950
  • Power supply

  Power supply 90-250VAC (F12) v2, Non-Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71396869
  • Electronic

  Electronics FMU4x, Ex, 4-wire, HART,v4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025602
  • Electronic

  Electr.FMU4x,non-haz.,2-wire,HART, v4.02

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71344231
  • Electronic

  Electronics FMU4x, Ex, PA, v4.0_2

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71344233
  • Electronic

  Electronics FMU4x, Ex, FF, v4.02.2

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71462298
  • Display

  Display VU331, version 3

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71386715
  • Fixing

  Mounting nut G1-1/2

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  58
  52014146
  • Sensoric

  Sensor FMU40 NPT1-1/2

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  52010507
  • Sensoric

  Sensor FMU40 G1-1/2

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  52010509
  • further parts

  Screw in flange FAX50 please order with separat order structure.

  • further parts
  • further parts

  Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52018204
  • further parts

  Adaption kit housing F12, 4-wire, FHX40

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52018205
  • further parts

  Cable FHX40, 20m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52016334
  • further parts

  Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71000221

  Display FHX40

  Mã đơn hàng
  FHX40-

  Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe

  Mã đơn hàng
  52013874

  Sensor support 500mm, 316L, 1.5"sensor

  Mã đơn hàng
  71452318

  Sensor support 1000mm, 316L, 1.5" sensor

  Mã đơn hàng
  71452319

  Installation bracket 250x400x120 G1-1/2

  Mã đơn hàng
  71452324

  Protective cover for housing T12/F12, SS

  Mã đơn hàng
  543199-0001

  Wall bracket for sensor support, ST

  Mã đơn hàng
  919792-0000

  ToF Adapter FXA291

  Mã đơn hàng
  71007843

  Commubox FXA195

  Mã đơn hàng
  FXA195-

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn