Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FMU40 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU40

Cost effective device for sophisticated level measurement in liquids and bulk solids for up to 5m

FMU40
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Instrument plug M20-M12 "PA" (WDM)150

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52006628
 • Set of screws housing F12/T12/F23

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  535720-9020
 • Sealing kit FMU4x

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  65
  52010526
 • Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  517391-0011
 • Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  518710-0020
 • Cover F12/T12 Alu, window, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52005936
 • Cover terminal compartment F12/F23

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52006026
 • Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52019062
 • Hood housing T12

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52005643
 • O-ring 113.9x3.63 EPDM, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71092209
 • Terminal module 4-pole, HART, 2-wire

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52006197
 • Terminal module 4-pole, PA, FF

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52012156
 • Terminal mod. Ex d, 4-pol., 2wr,HART,T12

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013302
 • Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013303
 • Power supply 10.5-32VDC (housing F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013304
 • Power supply 90-250VAC (F12), Ex only

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013305
 • Power supply CSA, 10.5-32VDC (housg F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52015585
 • Power supply CSA, 90-250VAC (housg F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52015586
 • Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52018949
 • Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52018950
 • Power supply 90-250VAC (F12) v2, Non-Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71396869
 • Electronics FMU4x, Ex, 4-wire, HART,v4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025602
 • Electr.FMU4x,haz.,2-wire,HART, v4.02

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71344231
 • Electronics FMU4x, Ex, PA, v4.0_2

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71344233
 • Electronics FMU4x, Ex, FF, v4.02.2

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71462298
 • Display VU331, version 3

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71386715
 • Mounting nut G1-1/2

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  58
  52014146
 • Sensor FMU40 NPT1-1/2

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  52010507
 • Sensor FMU40 G1-1/2

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  52010509
 • Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52018204
 • Adaption kit housing F12, 4-wire, FHX40

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52018205
 • Cable FHX40, 20m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52016334
 • Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71000221
 • Display FHX40

  Mã đơn hàng
  FHX40-
 • Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe

  Mã đơn hàng
  52013874
 • Sensor support 500mm, 316L, 1.5"sensor

  Mã đơn hàng
  71452318
 • Sensor support 1000mm, 316L, 1.5" sensor

  Mã đơn hàng
  71452319
 • Installation bracket 250x400x120 G1-1/2

  Mã đơn hàng
  71452324
 • Protective cover for housing T12/F12, SS

  Mã đơn hàng
  543199-0001
 • Wall bracket for sensor support, ST

  Mã đơn hàng
  919792-0000
 • ToF Adapter FXA291

  Mã đơn hàng
  71007843
 • Commubox FXA195

  Mã đơn hàng
  FXA195-