Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FMU40 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU40

Cost effective device for sophisticated level measurement in liquids and bulk solids for up to 5m

FMU40
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  2-wire HART

 • Accuracy

  +/- 2 mm or +/- 0.2 % of set measuring range

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar ... 3 bar abs
  (10 psi ... 44 psi)

 • Main wetted parts

  PVDF

 • Process connection

  G / NPT 1 1/2"

 • Blocking distance

  0.25 m (0.8 ft)

 • Max. measurement distance

  Liquids: 5 m (16 ft),
  Solids: 2 m (6.6 ft)

 • Communication

  4...20 mA HART

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, TIIS, INMETRO, NEPSI

 • Application limits

  For higher resistance:
  FMU42/FDU9x
  Foam / high turbulence possible:
  FMU41/FDU91
  Fast filling and discharging rate:
  FMU90 + FDU9x
  Level limit detection:
  FMU90 + FDU9x

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  2-wire HART

 • Accuracy

  +/- 2 mm or +/- 0.2 % of set measuring range 1)

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar ... 3 bar abs
  (10 psi ... 44 psi)

 • Main wetted parts

  PVDF

 • Process connection

  G / NPT 1 1/2"

 • Blocking distance

  0.25 m (0.8 ft)

 • Max. measurement distance

  Liquids: 5 m (16 ft),
  Solids: 2 m (6.6 ft)

 • Communication

  4...20 mA HART

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, TIIS, INMETRO, NEPSI

 • Application limits

  Take notice of range diagram

 • Measuring principle

  Ultrasonic Limit

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  2-wire HART

 • Ambient temperature

  -40 °C...+80 °C
  (-40 °F...+176 °F)

 • Process temperature

  -40 °C...+80 °C
  (-40 °F...+176 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar...3 bar abs
  (10 psi...44 psi)

 • Main wetted parts

  PVDF

 • Process connection

  G / NPT 1 1/2"

 • Blocking distance

  0.25 m (0.8 ft)

 • Communication

  4...20 mA HART

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI

 • Application limits

  Take notice of range diagram

 • Measuring principle

  Ultrasonic Limit

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  2-wire HART

 • Ambient temperature

  -40 °C...+80 °C
  (-40 °F...+176 °F)

 • Process temperature

  -40 °C...+80 °C
  (-40 °F...+176 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar...3 bar abs
  (10 psi...44 psi)

 • Main wetted parts

  PVDF

 • Process connection

  G / NPT 1 1/2"

 • Blocking distance

  0.25 m (0.8 ft)

 • Communication

  4...20 mA HART

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI

 • Application limits

  Take notice of range diagram

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Product headline

  Compact ultrasonic measuring instrument
  Cost effective solution for open channel

 • Max. measurement error

  Low accuracy

 • Measuring range

  0,25...5m [0.8...16ft]

 • Max. process pressure

  atm.

 • Medium temperature range

  -40°C ... 80°C
  (-40°F...176°F)

 • Degree of protection

  IP68

 • Outputs

  4...20mA(Hart),PA,FF

 • Inputs

  2-wire 16-36V DC,
  4-wire 16-36V DC,
  90-253V AC 50/60Hz

 • Digital communication

  PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  ATEX, FM, CSA