Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Prosonic FMU41 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU41

Cost effective device for sophisticated level measurement in liquids and bulk solids for up to 8m

FMU41
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-