Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FMU43 - Ultrasonic measurement

Prosonic M FMU43

FMU43
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Instrument plug M20-M12 "PA" (WDM)150

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52006628
 • Set of screws housing F12/T12/F23

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  535720-9020
 • Sealing kit FMU4x

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  65
  52010526
 • Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  517391-0011
 • Cover F12/T12 Alu, window, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52005936
 • Cover terminal compartment F12/F23

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52006026
 • Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52019062
 • O-ring 113.9x3.63 EPDM, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71092209
 • Terminal module 4-pole, PA, FF

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52012156
 • Power supply 10.5-32VDC (housing F12)

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013304
 • Power supply 90-250VAC (F12), Ex only

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013305
 • Power supply CSA, 10.5-32VDC (housg F12)

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52015585
 • Power supply CSA, 90-250VAC (housg F12)

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52015586
 • Power supply 90-250VAC (F12) v2, Non-Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71396869
 • Electronics FMU4x, Ex, 4-wire, HART,v4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025602
 • Electronics FMU4x, Ex, PA, v4.0_2

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71344233
 • Electronics FMU4x, Ex, FF, v4.02.2

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71462298
 • Display VU331, version 2

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  52026443
 • Display VU331, version 3

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71386715
 • Sensor FMU43 4", gasket

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  52013543
 • Cable FHX40, 20m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52016334
 • Mounting bracket FAU20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  942666-0000
 • Cable FHX40, 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020502
 • Cable FHX40, 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020503
 • Cable FHX40, 30m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020504
 • Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71000221
 • Commubox FXA195

  • further parts
  Mã đơn hàng
  FXA195-
 • Display FHX40

  Mã đơn hàng
  FHX40-
 • Protective cover for housing T12/F12, SS

  Mã đơn hàng
  543199-0001
 • ToF Adapter FXA291

  Mã đơn hàng
  71007843
 • Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe

  Mã đơn hàng
  52013874

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn