Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FMU43 - Ultrasonic measurement

Prosonic M FMU43

FMU43
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  4-wire (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

 • Accuracy

  +/- 4 mm or +/- 0.2 %of set measuring range

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar ... 2.5 bar abs
  (10 psi ... 36 psi)

 • Main wetted parts

  Unsaturated Polyester, 316 Ti

 • Process connection

  DN 100, ASME 4"

 • Blocking distance

  0.6 m (2 ft)

 • Application

  Application

 • Max. measurement distance

  Max. measurement distance

 • Communication

  4 ... 20 mA HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, NEPSI

 • Application limits

  Application limits

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  4-wire (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

 • Accuracy

  +/- 4 mm or +/- 0.2 %of set measuring range 1)

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0.7 bar ... 2.5 bar abs
  (10 psi ... 36 psi)

 • Main wetted parts

  unsaturated polyester, 316 Ti

 • Process connection

  DN 100, ASME 4"

 • Blocking distance

  0.6 m (2 ft)

 • Max. measurement distance

  7 m (23 ft)

 • Communication

  4 ... 20 mA HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, NEPSI

 • Application limits

  Take notice of range diagram

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn