Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FMU44 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU44

Cost effective device for sophisticated level measurement in liquids and bulk solids for up to 20m

FMU44
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Instrument plug M20-M12 "PA" (WDM)150

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52006628
 • Set of screws housing F12/T12/F23

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  535720-9020
 • Sealing kit FMU4x

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  65
  52010526
 • Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  517391-0011
 • Cover F12/T12 Alu, window, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52005936
 • Cover terminal compartment F12/F23

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52006026
 • Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52019062
 • O-ring 113.9x3.63 EPDM, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71092209
 • Terminal module 4-pole, HART, 2-wire

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52006197
 • Terminal module 4-pole, PA, FF

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52012156
 • Power supply 10.5-32VDC (housing F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013304
 • Power supply 90-250VAC (F12), Ex only

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013305
 • Power supply CSA, 10.5-32VDC (housg F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52015585
 • Power supply CSA, 90-250VAC (housg F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52015586
 • Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52018949
 • Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52018950
 • Power supply 90-250VAC (F12) v2, Non-Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71396869
 • Electronics FMU4x, Ex, 4-wire, HART,v4.0

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025602
 • Electr.FMU4x,non-haz.,2-wire,HART, v4.02

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71344231
 • Electronics FMU4x, Ex, PA, v4.0_2

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71344233
 • Electronics FMU4x, Ex, FF, v4.02.2

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71462298
 • Display VU331, version 3

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71386715
 • Sensor FMU44, gasket

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  71037028
 • Cable FHX40, 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020502
 • Cable FHX40, 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020503
 • Cable FHX40, 30m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020504
 • Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71000221
 • Commubox FXA195

  • further parts
  Mã đơn hàng
  FXA195-