Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FMU44 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU44

Cost effective device for sophisticated level measurement in liquids and bulk solids for up to 20m

FMU44
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  2-wire HART

 • Accuracy

  +/- 4mm or +/- 0,2 % of set measuring range

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0,7 bar ... 2,5 bar abs
  (10 psi ... 36 psi)

 • Main wetted parts

  PVDF

 • Process connection

  Flange
  DN100, ASME 4", JIS 10K 100
  DN150, ASME 6", JIS 10K 150
  DN200, ASME 8", JIS 10K 200
  Mounting bracket

 • Blocking distance

  0.5 m (1.9 ft)

 • Max. measurement distance

  Liquids: 20 m (66 ft),
  Solids: 10 m (33 ft)

 • Communication

  4...20 mA HART

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI

 • Application limits

  Fast filling and discharging rate:
  FMU90 + FDU9x
  Level limit detection:
  FMU90 + FDU9x

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  2-wire HART

 • Accuracy

  +/- 4mm or +/- 0,2 % of set measuring range

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  0,7 bar ... 2,5 bar abs
  (10 psi ... 36 psi)

 • Main wetted parts

  PVDF

 • Process connection

  Flange
  DN100, ASME 4", JIS 10K 100
  DN150, ASME 6", JIS 10K 150
  DN200, ASME 8", JIS 10K 200
  Mounting bracket

 • Blocking distance

  0.5 m (1.9 ft)

 • Max. measurement distance

  Liquids: 20 m (66 ft),
  Solids: 10 m (33 ft)

 • Communication

  4...20 mA HART

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI

 • Application limits

  Take notice of range diagram