Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiphant FTL50 - Vibronic

Vibronic
Point level detection
Liquiphant FTL50

Compact vibration point level switch for liquids in all industries

FTL50
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Cover F13 Ex Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52002698
 • Cover F17 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52002699
 • Cover T13 Alu, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52006903
 • Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52007103
 • Cover F16 grey, PBTP, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52025606
 • Cover F16 transparent, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52025790
 • Cover F15 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027000
 • Cover F15 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027002
 • Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028207
 • Cover F27 316L, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71114754
 • Adapter set housing/electronics FTL5x/7x

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  52004236
 • O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004137
 • Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,10pc

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004277
 • Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52008495
 • Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52028179
 • Sealing set FVQM, cover F27, 3 pc.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71114756
 • Cable entry G1/2, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52002447
 • Cable entry NPT1/2, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52002448
 • Cable entry Pg13.5, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52002450
 • Adapter set cable entry NPT1/2

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52004133
 • Adapter set cable gland M20

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52004134
 • Adapter set cable entry G1/2

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52004135
 • Adapter set cable gland Pg13.5

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52004136
 • Cable gland M20, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52004278
 • Cable gland M20 Metal F15, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71185029
 • Plug conn. ISO4400 3-pole, NPTF1/2, PE

  • further parts
  Mã đơn hàng
  516734-1000
 • Plug conn. ISO4400 DIN43650 3+PE Pg11

  • further parts
  Mã đơn hàng
  516734-2000
 • Cable 4x0.75, case 5080 FlSt

  • further parts
  Mã đơn hàng
  938313-1000
 • Electronics FEL51 19-253VAC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52002304
 • Electronics FEL52 10-55VDC-PNP

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52002305
 • Electronics FEL54 relays DPDT

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52002306
 • Electronics FEL55 11-36VDC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52002307
 • Electronics FEL56 NAMUR

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52002308
 • Electronics FEL57 PFM

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52002309
 • Electronics FEL58 NAMUR

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52006454
 • Electronics FEL50D Density/Concentration

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71027201
 • Electronics FEL50A,PA,HW02.00,SW01.03.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71074953
 • Lubricant "SYNTHESO GLEP1" (tube a 8g)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52005977
 • Modification name plate, non Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71067434
 • Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71185027
 • Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52014048
 • O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014473
 • O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, USP, 3pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086100
 • O-ring 21.89x2.62 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140670
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014472
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086102
 • O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140668
 • Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014424
 • Profile gasket 29x36x3.7, FDA, USP, 5pcs

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71075662
 • M12-female plug connec., 100deg,5m cable

  Mã đơn hàng
  52010285
 • Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m

  Mã đơn hàng
  52024216
 • Protection cover F16 housing

  Mã đơn hàng
  71127760
 • Weather protection cover F13/F17/F18/F27

  Mã đơn hàng
  71040497
 • Weld-in adapter G3/4, d=55, 316L

  Mã đơn hàng
  52001052
 • Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011897
 • Weld-in adapter G1, d=60, 316L

  Mã đơn hàng
  52001051
 • Weld-in adapter G1, adjustable, 316L

  Mã đơn hàng
  52001221
 • Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011896
 • Weld-in adapter G1, adjustable,316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011898
 • Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71093129
 • Weld-in adapter G1, d=53, 316L

  Mã đơn hàng
  71258358
 • Test magnet

  Mã đơn hàng
  71267011