Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiphant FTL80 - Vibronic

Vibronic
Point level detection
Liquiphant FTL80

Point level switch for liquids for FailSafe overfill protection

FTL80
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Cover F16 grey, PBTP, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52025606
 • Cover F16 transparent, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52025790
 • O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004137
 • Adapter set cable entry NPT1/2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004133
 • Adapter set cable gland M20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004134
 • Adapter set cable entry G1/2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004135
 • Cover F13 Ex Alu, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52002698
 • Cover F17 Alu, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52002699
 • Cover F13/17/18 Alu,sight glass,gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52027693
 • Cover F27 316L, gasket EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114754
 • Cover F27 316L, gasket FVQM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71185025
 • Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,5pc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004277
 • Sealing set FVQM, cover F27, 5 pc.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114756
 • Cover F15 316L, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52027000
 • Cover F15 316L, sight glass, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52027002
 • Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52028179
 • Cable entry G1/2, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52002447
 • Cable entry NPT1/2, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52002448
 • Cable gland M20, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004278
 • Cable gland M20 Metal F15, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71185029
 • Cover T13 Alu, gasket EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52006903
 • Cover T13 Alu,Ex d,high,sight glass,gas.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52028271
 • Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52007103
 • Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52008495
 • Electronics FEL85 4-20mA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71184994
 • Electronics FEL85 4-20mA, -50oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71184997
 • Electronics FEL85 4-20mA, -60oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71194282
 • Lubricant "SYNTHESO GLEP1" (tube a 8g)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52005977
 • Modification name plate, non Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71067434
 • Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71185027
 • Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52014048
 • O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014473
 • O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, USP, 3pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086100
 • O-ring 21.89x2.62 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140670
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014472
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086102
 • O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140668
 • Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014424
 • Profile gasket 29x36x3.7, FDA, USP, 5pcs

  • further parts
  Mã đơn hàng