Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Nivotester FTL375P - Vibronic point level detection

Nivotester FTL375P

FTL375P
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Characteristic / Application

  Level isolating switching amplifier
  Function is monitored
  SIL2/3 according to IEC61508/61511 (FDIS)
  19" circuit board
  Up to 3 measuring devices possible

 • Supply / Communication

  PFM
  Relay

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 70 °C
  (-4 °F ... 158 °F)

 • Communication

  Up to 3 relays and 3 transistor outputs

 • Certificates / Approvals

  ATEX, TIIS

 • Safety approvals

  Overfill prevention WHG
  SIL

 • Characteristic / Application

  Level isolating switching amplifier
  unction is monitored
  9" circuit board

 • Supply / Communication

  PFM
  Relay

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 70 °C
  (-4 °F ... 158 °F)

 • Communication

  Up to 3 relays and 3 transistor outputs

 • Certificates / Approvals

  ATEX, TIIS

 • Safety approvals

  Overfill prevention WHG
  SIL

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn