Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Gamma Modulator FHG65 - Radiometric measurement

Radiometric measurement
Gamma Modulator FHG65

Effective suppression of background radiation and extraneous radiation at the Gammapilot FMG60

FHG65
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Effective Suppression of Background Radiation and Extraneous
  Radiation at the Gammapilot FMG60

 • Specialities

  Unhindered measurement with Gammapilot M
  FMG60 in the event of
  -Interference radiation from nondestructive material testing up to 50 μSv/h
  – Fluctuating background radiation

 • Supply / Communication

  DC: 18-36V

 • Ambient temperature

  -40°C ...60°C
  (-40°F ... 140°F)
  with cooling jacket:
  0°C ...120°C
  (32°F ...248 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Process connection hygienic

  Non-contact

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

 • Components

  Synchronizer FHG66

 • Measuring principle

  Radiometric Density

 • Characteristic / Application

  Radiometric Measurement
  Effective Suppression of Background Radiation and Extraneous
  Radiation at the Gammapilot FMG60

 • Supply / Communication

  DC: 18-36V

 • Ambient temperature

  -40°C ...60°C
  (-40°F ... 140°F)
  with cooling jacket:
  0°C ...120°C
  (32°F ...248 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute

  Any

 • Wetted parts

  Non-contact

 • Hygienic

  Non-contact

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS
  NEPSI

 • Specialities

  Unhindered measurement with Gammapilot M FMG60 in the event of
  -Interference radiation from nondestructive material testing up to 50 μSv/h – Fluctuating background radiation

 • Components

  Synchronizer FHG66

 • Measuring principle

  Radiometric Limit

 • Characteristic / Application

  Radiometric Measurement
  Effective Suppression of Background Radiation and Extraneous
  Radiation at the Gammapilot FMG60

 • Specialities

  Unhindered measurement with Gammapilot M
  FMG60 in the event of
  -Interference radiation from nondestructive material testing up to 50 μSv/h
  – Fluctuating background radiation

 • Supply / Communication

  DC: 18-36V

 • Ambient temperature

  -40°C ...60°C
  (-40°F ... 140°F)
  with cooling jacket:
  0°C ...120°C
  (32°F ...248 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Process connection hygienic

  Non-contact

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

 • Components

  Synchronizer FHG66

 • Measuring principle

  Radiometric Limit

 • Characteristic / Application

  Radiometric Measurement
  Effective Suppression of Background Radiation and Extraneous
  Radiation at the Gammapilot FMG60

 • Specialities

  Unhindered measurement with Gammapilot M
  FMG60 in the event of
  -Interference radiation from nondestructive material testing up to 50 μSv/h
  – Fluctuating background radiation

 • Supply / Communication

  DC: 18-36V

 • Ambient temperature

  -40°C ...60°C
  (-40°F ... 140°F)
  with cooling jacket:
  0°C ...120°C
  (32°F ...248 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Process connection hygienic

  Non-contact

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

 • Components

  Synchronizer FHG66

 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Radiometric Measurement
  Effective Suppression of Background Radiation and Extraneous
  Radiation at the Gammapilot FMG60

 • Specialities

  Unhindered measurement with Gammapilot M
  FMG60 in the event of
  -Interference radiation from nondestructive material testing up to 50 μSv/h
  – Fluctuating background radiation

 • Supply / Communication

  DC: 18-36V

 • Ambient temperature

  -40°C ...60°C
  (-40°F ... 140°F)
  with cooling jacket:
  0°C ...120°C
  (32°F ...248 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Process connection hygienic

  Non-contact

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

 • Components

  Synchronizer FHG66

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn