Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Levelflex FMP50 - Guided radar

Guided radar measurement
Time-of-Flight
Levelflex FMP50

For all basic level applications in liquids

FMP50
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Filter

  Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

  • Filter
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71115175
  • Housing/housing accessories

  Set housing securing clamps

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71115176
  • Cover

  Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110292
  • Cover

  Cover GT19 PBT, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110293
  • Cover

  Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110295
  • Cover

  Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110297
  • Cover

  Cover GT20 Alu, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110299
  • Cover

  Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71185517
  • Cover

  Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71185518
  • Cover

  Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110301
  • Cover

  Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110302
  • Sealing

  Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  65
  71110303
  • further parts

  Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450381
  • I/O module

  I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108594
  • I/O module

  I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108594
  • I/O module

  I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108594
  • I/O module

  I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108594
  • I/O module

  I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108595
  • I/O module

  I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108595
  • I/O module

  I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108595
  • I/O module

  I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108599
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108603
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108603
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108603
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
  • I/O module

  I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71187812
  • I/O module

  I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71187812
  • I/O module

  I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71187812
  • I/O module

  I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71207473
  • I/O module

  I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71207474
  • I/O module

  I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71207475
  • Terminals

  Terminal set 4-wire, I/O module

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71110279
  • Terminals

  Terminal set 2-wire, I/O module

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71110280
  • further parts

  Transmitter electronics FHX50

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71197334
  • further parts

  Remote display FHX50 please order with separate order structure.

  • further parts
  • further parts

  M12-female plug connector, VA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71296840
  • further parts

  Cable FHX50, 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206552
  • further parts

  Cable FHX50, 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206554
  • further parts

  Cable FHX50, 20m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206555
  • further parts

  Cable FHX50, 30m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206556
  • Electronic

  Electronics Levelflex FMP5x

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPF0001-
  • Display

  Display module, SD02, push buttons

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPD0024-
  • Display

  Display module, SD03, Touch Control

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPD0025-
  • Weights

  Weight FMP5x, rope 4mm 1/6", 316L

  • Weights
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  56
  71114452
  • Sealing

  O-ring 7.59x 2.62, FKM Viton, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71114459
  • further parts

  Check utelized cable length. Replace a faulty unit with a functioning unit of the same type only.

  • further parts
  • Cable/cable accessories

  HF-Coax cable L=3m/9ft, plug

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71114823
  • Cable/cable accessories

  HF-Coaxcable L=6m/18ft, plug

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71235564
  • Cable/cable accessories

  HF-Coaxcable L=9m/27ft, plug

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71235578
  • further parts

  Spare parts set - retrofit kit FHX50

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71248380
  • Sensoric

  Probe FMP50 w/o process connection

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  XPF0003-
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-
  • Sealing

  Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71185027

  Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

  Mã đơn hàng
  71128617

  Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

  Mã đơn hàng
  71128619

  Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 1 pc

  Mã đơn hàng
  71373490

  Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 5 pc

  Mã đơn hàng
  71373492

  Bluetooth module (BT10)

  Mã đơn hàng
  71377355

  Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

  Mã đơn hàng
  71102216

  Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L

  Mã đơn hàng
  71162242

  Isolation tie down of the 4mm rope probe

  Mã đơn hàng
  52014249

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn