Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Levelflex FMP53

Guided radar measurement
Time-of-Flight
Levelflex FMP53

For the highest hygiene requirements in the food and life sciences industry

FMP53
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Filter

  Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

  • Filter
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71115175
  • Housing/housing accessories

  Set housing securing clamps

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71115176
  • Cover

  Cover GT19 PBT, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110293
  • Cover

  Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110297
  • Cover

  Cover GT20 Alu, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110299
  • Cover

  Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71185516
  • Cover

  Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71185518
  • Cover

  Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110292
  • Cover

  Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110295
  • Cover

  Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110301
  • Cover

  Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110302
  • Cover

  Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71185517
  • Sealing

  Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  65
  71110303
  • further parts

  Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450381
  • I/O module

  I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108594
  • I/O module

  I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108594
  • I/O module

  I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108594
  • I/O module

  I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108595
  • I/O module

  I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108595
  • I/O module

  I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108595
  • I/O module

  I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108595
  • I/O module

  I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108599
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108603
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108603
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108603
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108603
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
  • I/O module

  I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
  • I/O module

  I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71187812
  • I/O module

  I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71187812
  • I/O module

  I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71187812
  • I/O module

  I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71207473
  • I/O module

  I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71207474
  • I/O module

  I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71207475
  • Terminals

  Terminal set 4-wire, I/O module

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71110279
  • Terminals

  Terminal set 2-wire, I/O module

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71110280
  • further parts

  Transmitter electronics FHX50

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71197334
  • further parts

  Cable FHX50, 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206552
  • further parts

  Cable FHX50, 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206554
  • further parts

  Cable FHX50, 20m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206555
  • further parts

  Cable FHX50, 30m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206556
  • further parts

  M12-female plug connector, VA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71296840
  • Electronic

  Electronics Levelflex FMP5x

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPF0001-
  • Display

  Display module, SD02, push buttons

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPD0024-
  • Display

  Display module, SD03, Touch Control

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPD0025-
  • Flange

  Aseptic coupling DIN11864-1 A DN25 tube

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043425
  • Flange

  Dairy fitting DIN11851 DN40 PN40

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043426
  • Flange

  Dairy fitting DIN11851 DN50 PN40

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043427
  • Flange

  Adapter NEUMO BioControl DN25 PN16

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043428
  • Flange

  Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 1..1-1/2"

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043429
  • Flange

  Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 2"

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043430
  • Flange

  Tri-Clamp ISO2852 DN70-76.1 3"

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043438
  • Flange

  Adapter SMS 2" PN25, 316L

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043439
  • Flange

  Adapter SMS 1-1/2" PN25, 316L

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043440
  • Flange

  Aseptic coupl.DIN11864-1 A DN25 tube,3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043443
  • Flange

  Dairy fitting DIN11851 DN40 PN40, 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043444
  • Flange

  Dairy fitting DIN11851 DN50 PN40, 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043445
  • Flange

  Adapter NEUMO BioControl DN25 PN16, 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043446
  • Flange

  Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 1..1-1/2", 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043447
  • Flange

  Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 2", 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043448
  • Flange

  Tri-Clamp ISO2852 DN70-76.1 3", 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043449
  • Flange

  Adapter SMS 2" PN25, 316L, 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043450
  • Flange

  Adapter SMS 1-1/2" PN25, 316L, 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043451
  • Flange

  Aseptic coupling DIN11864-1A DN50 pipe

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71114466
  • Flange

  Adapter NEUMO BioControl DN50 PN16, 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71114467
  • Flange

  Adapter NEUMO BioControl DN80 PN16, 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71114468
  • Flange

  Variv N DN40-162 PN16 316L 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71114469
  • Sealing

  Sealing kit FMP43,FMP53 Kalrez, 2 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71043452
  • Sealing

  Sealing kit FMP43, FMP53 EPDM, 2 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71043453
  • Sealing

  Sealing kit FMP53 FKM, FDA, 2 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71157692
  • Sealing

  Sealing FMP53 FKM, 2 pieces, sensor body

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  58
  71182816
  • Sealing

  Sealing FMP53 FKM, 2 pieces, sensor body

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  58
  71182816
  • Sealing

  O-ring 9.25x 1.78 EPDM, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71184308
  • Sealing

  Sealing kit FMP53 UVJ, Kalrez, 2 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71315399
  • Sealing

  Sealing kit FMP53 UVJ, EPDM, 2 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71315421
  • further parts

  Check utelized cable length. Replace a faulty unit with a functioning unit of the same type only.

  • further parts
  • further parts

  HF-Coaxcable FMP53 L=3m/9ft, plug

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71116351
  • Cable/cable accessories

  HF-Coaxcable FMP53 L=6m/19ft, plug

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71116352
  • further parts

  Spare parts set - retrofit kit FHX50

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71248380
  • Sensoric

  Rod Probe FMP53 w/o process connection

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  XPF0009-
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

  Mã đơn hàng
  71128617

  Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

  Mã đơn hàng
  71128619

  Bluetooth module (BT10)

  Mã đơn hàng
  71377355

  Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

  Mã đơn hàng
  71102216

  Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L

  Mã đơn hàng
  71162242

  Protective cover FMP43/53

  Mã đơn hàng
  71041379

  Weld-in adapter M24 D65, 316L

  Mã đơn hàng
  71041381

  Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71041383

  Calibration kit FMP53

  Mã đơn hàng
  71041382