Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Gammapilot FMG50 - Multifunctional transmitter

Radiometric level and density measurement Gammapilot FMG50

Compact transmitter for point level detection, continuous level, interface and density measurement

FMG50
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure / max. overpressure limit

  Any

 • Max. measurement distance

  Unlimited measuring range,
  Cascade

 • Accuracy

  +/-1%

 • Main wetted parts

  Non-contact

Phạm vi ứng dụng

The Gammapilot FMG50 compact transmitter is designed for non-contact point level detection, continuous level, interface and density measurement in liquids, solids, suspensions or sludges. As the first true 2-wire loop powered compact transmitter it minimizes engineering and installation efforts.

 • For all kinds of process vessels, like reactors, autoclaves, separators, acid tanks, cyclones

 • For liquids, solids, suspensions or sludges etc.

 • Extreme measuring conditions, for example corrosion, abrasion, viscosity, toxicity

 • Process temperature: No limitation (non-invasive)

 • Process pressure: No limitation (non-invasive)

 • Housing material: 316L, aluminum

 • International explosion protection certificates, SIL, overfill prevention WHG

Lợi ích

 • First real 2-wire loop-powered compact transmitter minimizes engineering and installation efforts

 • Reduced installation and engineering costs thanks to the first 2-wire loop powered compact transmitter

 • Increased plant safety, efficiency and availability even under extreme process and ambient conditions

 • Designed according to IEC 61508 with SIL2/3 approval for all measuring tasks

 • Reduced verification effort and minimized plant shut-downs due to state-of-art Heartbeat Technology

 • Usage in up to +80°C (+176°F) ambient temperature without additional cooling thanks to innovative sensor technology

 • Bluetooth® wireless technology for remote operation out of the radiation beam

Video

Lựa chọn Xpert

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Sản phẩm cũ