Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Soliphant FTM52 - Vibronic point level detection

Vibronic
Point level detection
Soliphant FTM52

Robust point level switch with rope extension for fine-grained bulk solids also for hazardous areas

FTM52
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Sealing

  O-ring 26.57x3.53 EPDM, 10 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52004276
  • Fixing

  Adapter set housing/electronics FTM5x

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  52028204
  • Adapter housing/cable entry

  Adapter set cable entry NPT1/2

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52004133
  • Adapter housing/cable entry

  Adapter set cable gland M20

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52004134
  • Adapter housing/cable entry

  Adapter set cable entry G1/2

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52004135
  • Cover

  Cover F13 Ex Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52002698
  • Cover

  Cover F17 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52002699
  • Sealing

  O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004137
  • Cover

  Cover T13 Alu, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52006903
  • Cover

  Cover F16 transparent, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52025790
  • Cover

  Cover F15 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027000
  • Cover

  Cover F15 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027002
  • Cover

  Cover F13/17/18 Alu,sight glass,gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027693
  • Cover

  Cover F15 316L, claw, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027708
  • Cover

  Cover F15 316L,claw,sight glass,gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027709
  • Cover

  Cover T13 Alu,Ex d,high,sight glass,gas.

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028271
  • Cover

  Cover F27 316L, gasket FVQM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71185025
  • Sealing

  Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,10pc

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004277
  • Sealing

  Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52008495
  • Sealing

  Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52028179
  • Cover

  Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52007103
  • Adapter housing/cable entry

  Cable entry G1/2, gasket, FTM5x

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52028180
  • Adapter housing/cable entry

  Cable entry NPT1/2, gasket, FTM5x

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52028181
  • Adapter housing/cable entry

  Cable gland M20, gasket, FTM5x

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52028182
  • Adapter housing/cable entry

  Cable gland M20 metal, gasket, FTM5x

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52028183
  • Electronic

  Electronics FEM51, AC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52026497
  • Electronic

  Electronics FEM52, DC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52026498
  • Electronic

  Electronics FEM54, DPDT

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52026499
  • Electronic

  Electronics FEM55, 8/16mA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52026500
  • Electronic

  Electronics FEM57, PFM

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52026501
  • Electronic

  Electronics FEM58, NAMUR

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52026502
  • further parts

  Mounting set (2"/pipe 38_V4A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  919806-1000
  • Sensoric

  Sensor FTM52, process connection

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  FTM52X-
  • further parts

  Cable, F15/16/17 sep.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71035208
  • further parts

  Cable, amoured, F15/16/17 sep.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71035209
  • further parts

  Cable, F13/T13 sep.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71035210
  • further parts

  Cable, amoured, F13/T13 sep.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71035211
  • further parts

  Cable Exd/Exde/XP, F13/T13 sep.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71035212
  • further parts

  Cable amoured Exd/Exde/XP, F13/T13 sep.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71035213
  • further parts

  Diagnostics plug FTL5x,FTL7x,FTL8x,FTM5x

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71036514

  Removing tool FTM50/FTM51/FTM52

  Mã đơn hàng
  71026213

  Rope shortening kit FTM52

  Mã đơn hàng
  52024632

  Weather protection cover F13/F17/F18/F27

  Mã đơn hàng
  71040497

  Protection cover F16 housing

  Mã đơn hàng
  71127760

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn