Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiphant FTL81 - Vibronic

Vibronic
Point level detection
Liquiphant FTL81

Point level switch for liquids for FailSafe overfill prevention

FTL81
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Cover F16 grey, PBTP, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52025606
  • further parts

  Cover F16 transparent, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52025790
  • further parts

  O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004137
  • further parts

  Adapter set cable entry NPT1/2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004133
  • further parts

  Adapter set cable gland M20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004134
  • further parts

  Adapter set cable entry G1/2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004135
  • further parts

  Cover F13 Ex Alu, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52002698
  • further parts

  Cover F17 Alu, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52002699
  • further parts

  Cover F13/17/18 Alu,sight glass,gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52027693
  • further parts

  Cover F27 316L, gasket EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114754
  • further parts

  Cover F27 316L, gasket FVQM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71185025
  • further parts

  Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,10pc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004277
  • further parts

  Sealing set FVQM, cover F27, 3 pc.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114756
  • further parts

  Cover F15 316L, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52027000
  • further parts

  Cover F15 316L, sight glass, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52027002
  • further parts

  Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52028179
  • further parts

  Cable entry G1/2, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52002447
  • further parts

  Cable entry NPT1/2, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52002448
  • further parts

  Cable gland M20, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004278
  • further parts

  Cable gland M20 Metal F15, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71185029
  • further parts

  Cover T13 Alu, gasket EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52006903
  • further parts

  Cover T13 Alu,Ex d,high,sight glass,gas.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52028271
  • further parts

  Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52007103
  • further parts

  Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52008495
  • further parts

  Electronics FEL85 4-20mA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71184994
  • further parts

  Electronics FEL85 4-20mA, -50oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71184997
  • further parts

  Electronics FEL85 4-20mA, -60oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71194282
  • further parts

  Lubricant "SYNTHESO GLEP1" (tube a 8g)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52005977
  • further parts

  Modification name plate, non Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71067434
  • further parts

  O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014473
  • further parts

  O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, USP, 3pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086100
  • further parts

  O-ring 21.89x2.62 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140670
  • further parts

  Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71185027
  • further parts

  Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52014048
  • further parts

  Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52014047
  • further parts

  Weld-in adapter and correspondig sealings

  • further parts
  • further parts

  O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014472
  • further parts

  O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086102
  • further parts

  O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140668
  • further parts

  Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014424
  • further parts

  Profile gasket 29x36x3.7, FDA, USP, 5pcs

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71075662

  M12-female plug connec., 90deg, 5m cable

  Mã đơn hàng
  52010285

  Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m

  Mã đơn hàng
  52024216

  Protection cover F16 housing

  Mã đơn hàng
  71127760

  Weather protection cover F13/F17/F18/F27

  Mã đơn hàng
  71040497

  Sliding sleeve G1, 316L

  Mã đơn hàng
  52003978

  Sliding sleeve G1, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011888

  Sliding sleeve 100bar G1, 316L

  Mã đơn hàng
  52003663

  Sliding sleeve 100bar G1, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011880

  Sliding sleeve 100bar G1, AlloyC22, 3.1

  Mã đơn hàng
  71118691

  Sliding sleeve 100bar G1-1/2, 316L

  Mã đơn hàng
  52003665

  Sliding sleeve 100bar G1-1/2, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011882

  Sliding sleeve G1-1/2, 316L

  Mã đơn hàng
  52003980

  Sliding sleeve G1-1/2, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011890

  Sliding sleeve 100barG1-1/2,AlloyC22,3.1

  Mã đơn hàng
  71118693

  Sliding sleeve NPT1, 316L

  Mã đơn hàng
  52003979

  Sliding sleeve NPT1, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011889

  Sliding sleeve 100bar NPT1, 316L

  Mã đơn hàng
  52003667

  Sliding sleeve 100bar NPT1, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011881

  Sliding sleeve 100bar NPT1, AlloyC22,3.1

  Mã đơn hàng
  71118694

  Sliding sleeve NPT1-1/2, 316L

  Mã đơn hàng
  52003981

  Sliding sleeve NPT1-1/2, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011891

  Sliding sleeve 100bar NPT1-1/2, 316L

  Mã đơn hàng
  52003669

  Sliding sleeve 100bar NPT1-1/2, 316L,3.1

  Mã đơn hàng
  52011883

  Sliding slee.100barNPT1-1/2,AlloyC22,3.1

  Mã đơn hàng
  71118695

  Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71093129

  Weld-in adapter G1, d=60, 316L

  Mã đơn hàng
  52001051

  Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011896

  Weld-in adapter G1, d=53, 316L

  Mã đơn hàng
  71258358

  Weld-in adapter G1, adjustable, 316L

  Mã đơn hàng
  52001221

  Weld-in adapter G1, adjustable,316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011898

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn