Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Prosonic FMU43 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU43

Cost effective device for sophisticated level measurement in liquids and bulk solids for up to 15m

FMU43
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Chọn theo đề xuất của chúng tôi

Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Thường mua kèm theo

Phụ kiện

Sản phẩm liên quan

Fieldgate FXA42 - Gateway for remote monitoring

Communication of measurement values of connected 4 to 20mA analog as well as digital field devices

SupplyCare Hosting - Online supply chain management

Cloud-based inventory management platform for transparent information within the supply chain

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn