Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FMU43 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU43

Cost effective device for sophisticated level measurement in liquids and bulk solids for up to 15m

FMU43
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Instrument plug M20-M12 "PA" (WDM)150

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52006628
  • Housing/housing accessories

  Set of screws housing F12/T12/F23

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  535720-9020
  • Sealing

  Sealing kit FMU4x

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  65
  52010526
  • Cover

  Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  517391-0011
  • Cover

  Cover F12/T12 Alu, window, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52005936
  • Cover

  Cover terminal compartment F12/F23

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52006026
  • Cover

  Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52019062
  • further parts

  O-ring 113.9x3.63 EPDM, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71092209
  • Terminal module

  Terminal module 4-pole, PA, FF

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52012156
  • Terminal module

  Power supply 10.5-32VDC (housing F12)

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013304
  • Terminal module

  Power supply 90-250VAC (F12), Ex only

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013305
  • Terminal module

  Power supply CSA, 10.5-32VDC (housg F12)

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52015585
  • Terminal module

  Power supply CSA, 90-250VAC (housg F12)

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52015586
  • Terminal module

  Power supply 90-250VAC (F12) v2, Non-Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71396869
  • Electronic

  Electronics FMU4x, Ex, 4-wire, HART,v4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025602
  • Electronic

  Electronics FMU4x, Ex, PA, v4.0_2

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71344233
  • Electronic

  Electronics FMU4x, Ex, FF, v4.02.2

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71462298
  • Display

  Display VU331, version 2

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  52026443
  • Display

  Display VU331, version 3

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71386715
  • Sensoric

  Sensor FMU43 4", gasket

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  52013543
  • further parts

  Cable FHX40, 20m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52016334
  • further parts

  Mounting bracket FAU20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  942666-0000
  • further parts

  Cable FHX40, 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020502
  • further parts

  Cable FHX40, 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020503
  • further parts

  Cable FHX40, 30m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020504
  • further parts

  Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71000221
  • further parts

  Commubox FXA195

  • further parts
  Mã đơn hàng
  FXA195-

  Display FHX40

  Mã đơn hàng
  FHX40-

  Protective cover for housing T12/F12, SS

  Mã đơn hàng
  543199-0001

  ToF Adapter FXA291

  Mã đơn hàng
  71007843

  Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe

  Mã đơn hàng
  52013874

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn