Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prosonic FMU43 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU43

Cost effective device for sophisticated level measurement in liquids and bulk solids for up to 15m

FMU43
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  4-wire (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

 • Accuracy

  +/- 4 mm or +/- 0.2 %of set measuring range 1)

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  0.7 bar ... 2.5 bar abs
  (10 psi ... 36 psi)

 • Main wetted parts

  unsaturated polyester, 316 Ti

 • Process connection

  DN 100, ASME 4"

 • Blocking distance

  0.6 m (2 ft)

 • Max. measurement distance

  7 m (23 ft)

 • Communication

  4 ... 20 mA HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, NEPSI

 • Application limits

  Take notice of range diagram

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Compact ultrasonic transmitter

 • Supply / Communication

  4-wire (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

 • Accuracy

  +/- 4 mm or +/- 0.2 %of set measuring range

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  0.7 bar ... 2.5 bar abs
  (10 psi ... 36 psi)

 • Main wetted parts

  Unsaturated Polyester, 316 Ti

 • Process connection

  DN 100, ASME 4"

 • Blocking distance

  0.6 m (2 ft)

 • Application

  Application

 • Max. measurement distance

  Max. measurement distance

 • Communication

  4 ... 20 mA HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, NEPSI

 • Application limits

  Application limits

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn