Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline System CA80COD - COD analyzer for environmental monitoring

COD analyzer
Liquiline System CA80COD

Analyzer for chemical oxygen demand in environmental monitoring, industrial and municipal wastewater

CA80COD
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Reagent / Standard solution CY80COD

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CY80COD-
 • CAV880 Maint. kit CA80 sum parameters

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CAV880-
 • CAC880 Inlet and Outlet hoses CA8x

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CAC880-
 • Kit CA80COD/TP: Y-strainer

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  223
  71325777
 • Kit CA80COD/TP: Y-strainer (inch)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  224
  71360016
 • Kit CA80COD/TP: Y-strainer hose

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  225
  71360026
 • Kit CA80COD/TP: Suction filter

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  226
  71347636
 • Kit: display cable

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  312
  71101762
 • Kit CA8x/CAT860: wall mounting

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  102
  71218400
 • Kit CA8x/CAT860: housing bottom

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  103
  71218402
 • Kit CA8x: door with window

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  206
  71218409
 • Kit CA8x: M12 ext. jack digit. Sensor

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  108
  71218419
 • Kit CA8x/CAT860: lock cylinder

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  208
  71218425
 • Kit CA8x/CAT860: door stop

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  111
  71218429
 • Kit CA8x: analyzer stand

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  118
  71218473
 • Kit CA80COD/TP: safety cover

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  207
  71324175
 • Kit CA80COD/TP: safety lock

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  151
  71324522
 • Kit CA80COD/TP: Cover for FMAB1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  152
  71325409
 • Kit CA8x: bottle tray no cooling

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  205
  71218434
 • Kit CA8x: linear drive (1 piece)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  198
  71218490
 • Kit CA80COD/TP light bar. linear drive

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71479010
 • Kit CA8x: dispenser holder 10ml (10 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  199
  71222105
 • Kit CA8x: dispenser 10 ml (20 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  202
  71222106
 • Kit CA80COD/TP: dilution valve

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  217
  71431081
 • Kit CA80COD/TP: waste valve

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  215
  71431077
 • Kit CA80COD/TP: leakage sensor

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  211
  71324170
 • Kit CA80COD/TP:peristaltic pump complete

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  203
  71324520
 • Kit CA80COD/TP: 10x cap dilution vessel

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  221
  71324523
 • Kit CA80COD/TP: Pharmed hose (2 m)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  200
  71324153
 • Kit CA80COD/TP: waste hose

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  210
  71431075
 • Kit CA80COD/TP: PTFE hose (5 m)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324156
 • Kit CA80COD/TP: hose connectors (20 pcs)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324157
 • Kit CA80COD/TP: pump hose (10x)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  209
  71324163
 • Kit CA80COD/TP Outlet hose

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  153
  71403266
 • Kit CA80COD: cuvette heated 15mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  219
  71324194
 • Kit CA8x: power supply 100 - 240 V AC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  142
  71218503
 • Kit CA8x: DC/DC transformer 24V

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  141
  71218505
 • Kit module extention backplane

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  321
  71141366
 • Kit CA8x: Interface module CM44

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  146
  71218507
 • Kit CA8x interface module vers. 2

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  146
  71465480
 • Kit: module 2DS

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135631
 • Kit: module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135638
 • Kit : module AOR

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111053
 • Kit: module 2R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125375
 • Kit: module 4R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125376
 • Kit: module 2AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135632
 • Kit: module 4AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135633
 • Kit: module 2AI

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135639
 • Kit: module ETH

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71272410
 • Kit: module 485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135634
 • Kit: 1x set of terminals basic module

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107452
 • Kit: 1x set of terminals module AOR

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107453
 • Kit: 1x set of terminals module 4R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155581
 • Kit: 1x set of terminals module 4AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155582
 • Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155583
 • Kit: 1x set of terminals module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219784
 • Kit mast with holder CA80 Outd.

  Mã đơn hàng
  71458285
 • Safety bottle plastic black 1l

  Mã đơn hàng
  51505802