Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CCS140 - Analog free chlorine sensor for industrial and pool water

Chlorine CCS140

CCS140
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Free chlorine

 • Application

  Water, Waste water, pools

 • Characteristic

  Amperometric measurement of free chlorine.

 • Measurement range

  0,05 - 20ppm free chlorine; pH 4-8,2

 • Measuring principle

  - closed (membrane covered) measuring cell.
  - Reduction of Hypochloric acid (HOCl) to Chlorid on the cathode with a fixed voltage of 20mV.

 • Design

  Closed amperometric 2-electrode sensor with PTFE-membrane.

 • Material

  Sensor shaft : PVC
  Membrane : PTFE
  Membrane cap : PBT (GF30); PVDF

 • Dimension

  Diameter : appr. 25mm
  Length : 160mm

 • Process temperature

  10°C - 45°C

 • Process pressure

  0bar - 1bar

 • Temperature sensor

  Optional with NTC-temperature sensor

 • Connection

  Fixed cable connection

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn