Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Orbipore CPS92D - Digital glass ORP electrode for heavily soiled media

Digital ORP sensor
Orbipore CPS92D

Memosens glass sensor for heavily polluted media in chemical processes, paper or paint production

CPS92D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Processapplications, heavy soiled media, emulsions, suspensions, precipitations

 • Installation

  digital electrode with Memosenstechnology

 • Characteristic

  Very robust, easy cleanable.

 • Measurement range

  -1500 mV - +1500 mV

 • Measuring principle

  - Gel compact electrode with open aperture - measuring part as platinum cap.

 • Design

  All shaft lengths - advanced gel technology

 • Material

  Glass electrode and platinum cap.

 • Dimension

  Diameter: 12 mm (0.46 inch)
  Shaft lengths: 120, 225, 360 and 425 mm
  (4.68, 8.77, 14.04 and 16,57 inch)

 • Process temperature

  max. 110°C (230°F)

 • Process pressure

  max. 13bar (189psi)

 • Temperature sensor

  NTC30k

 • Ex certification

  ATEX II IG EEXia IIC T3/T4/T6
  FM/CSA Class1 Div.2 in Kombination mit CM42 und CPM153 Messumformer.

 • Connection

  Memosens

 • Ingres protection

  IP68