Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline System CA80PH - High-precision process analyzer for orthophosphate measurement

Orthophosphate analyzer
Liquiline System CA80PH

Colorimetric system for wastewater monitoring and optimization of process control

CA80PH
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Colorimetric

 • Characteristic

  Process analyzer for orthophosphate in aqueous solutions
  Comply with standard colorimetric measuring principle, molybdenum blue method, following DIN EN 1189 or molybdate vanadate method

 • Size

  Housing (open version):
  793 x 530 x 417 mm
  31.22 x 20.87 x 16.42 in
  Housing (closed version):
  793 x 530 x 463 mm
  31.22 x 20.87 x 18.23 in
  Housing with base:
  1723 x 530 x 463 mm
  67.83 x 20.87 x 18.23 in

 • Design

  Open design, cabinet and stand housing
  High-Performance plastic ASA-PC, additional stand coated steel

 • Process temperature

  4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)

 • Ambient temperature

  5 to 40 °C (41 to 104 °F)
  Outdoor version: - 20 to 40 °C (-4 to 104 °F)

 • Process pressure

  At atmospheric pressure, < 0.2 bar

 • Sample flow rate

  Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz/min)

 • Consistency of the sample

  Suspended solids content
  Turbitity < 50 NTU, aqueous, homogenized

 • Application

  Monitoring and optimization of the cleaning capacity of municipal and industrial waste water treatment plants

 • Power supply

  100 to 120 VAC / 200 to 240 VAC ± 10%
  24 VDC ± 10%
  50 ± 1 or 60 ± 1,2 Hz

 • Output / communication

  2x 0/4 to 20 mA
  Modbus RS485/TCP

 • Input

  1 or 2 measuring channel
  1 to 4 digital sensor inputs for sensors with Memosens protocol (optional)

 • Measurement range

  0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method)
  0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method)
  0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method)
  0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method)
  0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method)
  0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)

 • Consumables

  Reagents and standard solutions CY80H as well as cleaner CY800 (blue method) are necessary for the operation
  Regular maintenance is done with the parts of the maintenance kit CAV800