Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Turbimax CUS50D is a turbidity sensor for industrial wastewater and process applications.

Turbidity and suspended solids sensor
Turbimax CUS50D

Memosens sensor for turbidity, suspended solids and absorption measurement

CUS50D
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Kit CUS52D: 2x Sealing Clamp DN50 FDA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71241882
  • further parts

  blind cover 2 inch

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71242180

  Kit CUS50D, Air cleaning head

  Mã đơn hàng
  71395617

  Cleaning unit, 230 V

  Mã đơn hàng
  71072583

  115 VAC 2 output compr.air cleaning unit

  Mã đơn hàng
  71194623

  Kit CUS50D, solid state reference

  Mã đơn hàng
  71400898

  clamp welding in socket 2 inch 30mm

  Mã đơn hàng
  71242201

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn