Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline System CA80AM - High-precision process analyzer for ammonium measurement

Ammonium analyzer
Liquiline System CA80AM

Colorimetric system for online monitoring of water and wastewater treatment

CA80AM
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Reagent / Standard solution CY80AM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CY80AM-
 • Cleaner CY800

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CY800-
 • CAV800 Maintenance kit Liquisystem CA8x

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CAV800-
 • Liquiline System CAC800

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CAC800-
 • CAC880 Inlet and Outlet hoses CA8x

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CAC880-
 • Kit: display cable

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101762
 • Kit CA8x/CAT860: wall mounting

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  102
  71218400
 • Kit CA8x/CAT860: housing bottom

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  103
  71218402
 • Kit CA8x: door with window

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  107
  71218409
 • Kit CA8x: M12 ext. jack digit. Sensor

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  108
  71218419
 • Kit CA8x/CAT860: lock cylinder

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  109
  71218425
 • Kit CA8x/CAT860: door stop

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  111
  71218429
 • Kit CA8x: outlet pipe

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  113
  71218431
 • Kit CA8x: valve

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  114
  71218433
 • Kit CA8x: liquid detection CAT860

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  105
  71218403
 • Kit CA8x: bottle tray no cooling

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  115
  71218434
 • Kit CA8x: bottle tray for cooling

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  116
  71218471
 • Kit CA8x: sample collector complete

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  117
  71218472
 • Kit CA8x: T-sensor cooling module (1 pc)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  119
  71239297
 • Kit CA8x: fan small 40x40 mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  120
  71218481
 • Kit CA8x: peltier fan big 60x60 mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  121
  71218482
 • Kit CA8x: hose connector straight 4 mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  122
  71229910
 • Kit CA8x: cooling module complete

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  123
  71218483
 • Kit CA8x: double hose connector (10 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  124
  71218484
 • Kit CA8x: cover for mounting plate

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  127
  71218487
 • Kit CA8x: sample coll. beaker (10 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  128
  71229918
 • Kit CA8x: dispenser holder 10ml (10 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  133
  71222105
 • Kit CA8x: dispenser 10 ml (20 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  134
  71222106
 • Kit CA8x: dispenser 2.5 ml (20 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  135
  71222107
 • Kit CA8x: dispenser holder 2,5ml(10 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  137
  71222108
 • Kit CA8x: liquidmanager complete (1 pc)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  138
  71218492
 • Kit CA8x: liquidmanager without motor

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  138
  71299073
 • Kit CA 15m hose Norprene ID 1.6mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  161
  71404719
 • Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 1.6mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  162
  71404720
 • Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 3.2mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  163
  71404721
 • Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 6.4mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  164
  71404722
 • Kit CA8x: 10x Y-hose conn. 6,4x6,4x6,4

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  140
  71229919
 • Kit CA8x: 10x Y-hose conn. 3,2x3,2x3,2

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  141
  71229920
 • Kit CA8x 10x connector 1.6mm ID

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  149
  71523852
 • Safety bottle plastic black 1l

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51505802
 • Safety bottle plastic without colour 1l

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51505808
 • Kit CA8x: power supply 100 - 240 V AC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  142
  71218503
 • Kit CA8x: DC/DC transformer 24V

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  144
  71218505
 • Kit module extention backplane

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71141366
 • Kit CA8x: Interface module CM44

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  146
  71218507
 • Kit CA8x interface module vers. 2

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  146
  71465480
 • Kit: module 2DS

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135631
 • Kit: module DIO