Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.

Immersion assembly
Flexdip CYA112

Modular assembly for water, wastewater and utilities

CYA112
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Kit CYA112: Floater

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71190891
  • further parts

  Kit CYA112: bracket for chain

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71096714
  • further parts

  Kit CYA112: rubber plug + prot. cap

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10,12
  71096704
  • further parts

  Kit Adapter CCS5x + CCS5xD for CYA112

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71372026
  • further parts

  Kit CYA112: O-rings for quick fastener

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71094033
  • further parts

  Kit CYA112: O-rings for immersion tube

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71094034
  • further parts

  further spares via order code

  • further parts
  • further parts

  FLEXDIP CYA112

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CYA112-

  Multi functional clamp ring, CYA112,

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  71092049

  Immersion pipe tray

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71092054

  Triangle carabiner (chain clip), CYA112,

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  71092052

  Velco cable connector, 4 pieces

  Mã đơn hàng
  71092051

  sensor adaptor NPT3/4 to G1

  Mã đơn hàng
  71093382

  sensor adaptor G3/4 to G1

  Mã đơn hàng
  71093383

  sensor adaptor PG13,5 to G1

  Mã đơn hàng
  71093384

  Quick fastener complete

  Mã đơn hàng
  71093377

  Tool to de-assemble quick fastener

  Mã đơn hàng
  71093438

  Tube D=40mm, L=150mm, V4A M36/G1 inch

  Mã đơn hàng
  71073768

  Tube D=40mm, W=45o, V4A, M36/G1 inch

  Mã đơn hàng
  71073769

  Tube D=40mm, W=90o, V4A, M36/ G1inch

  Mã đơn hàng
  71073770

  Tube D=40mm, L=600mm, V4A M36/M36

  Mã đơn hàng
  71073767

  Tube D=40mm, L=1200mm, V4A M36/M36

  Mã đơn hàng
  71073706

  Sealing cap stainless steel CYA112

  Mã đơn hàng
  71115553

  Set wall mounting CYA112

  Mã đơn hàng
  71132469

  spray cleaning CYA112 600mm

  Mã đơn hàng
  71158245

  spray cleaning CYA112 1200mm

  Mã đơn hàng
  71158246

  Allen key, CYH112, CYA112

  Mã đơn hàng
  71092057

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn