Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cleanfit CPA871 is the flexible retractable process assembly for reliable operation.

Manual or automatic retractable assembly Cleanfit CPA871

Flexible process assembly for the water & wastewater and chemical industries

CPA871
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Loại
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Manual repair and maintenance CPA871

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71269404
  • further parts

  Spare parts CPA871, all materials

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPC0003-
  • further parts

  Spare parts CPA871, material 1.4404

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPC0004-
  • further parts

  Spare parts CPA871, material 2.4602

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPC0005-
  • further parts

  Spare parts CPA871, material PEEK

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPC0006-
  • further parts

  Spare parts CPA871, material PVDF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPC0007-
  • further parts

  Spare parts CPA871, material PVDF cond.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPC0008-

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn