Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memosens CCS50D: Digital chlorine dioxide sensor

Digital chlorine dioxide sensor Memosens CCS50D

Memosens sensor for water, process water and utilities in all industries

CCS50D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Chlorine dioxide

 • Application

  Adequate disinfection in drinking water, preventing of pathogen formation in cooling water systems, water used to wash pre-packaged vegetables, ensures the absence of chlorine dioxide in beverage systems

 • Characteristic

  Amperometric measurement of dissolved chlorine dioxide

 • Measurement range

  Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
  Standard: 0 to 20 mg/l ClO2
  High: 0 to 200 mg/l ClO2

 • Measuring principle

  Closed, membrane covered measuring cell
  Reduction of chlordioxide (ClO2) to chloride at the cathode with appr. 120mV

 • Design

  Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane

 • Material

  Sensor shaft: POM
  Membrane: PVDF
  Membrane cap: PVDF

 • Dimension

  Diameter: 25 mm (0.98 inch)
  Length: 161 mm (6.34 inch)

 • Process temperature

  0 to 55 °C , non-freezing
  (32 to 130 °F)

 • Process pressure

  Max. 2 bar abs
  (Max. 29 psi abs)

 • Temperature sensor

  10k NTC integrated (Memosens)

 • Connection

  Inductive, digital connection head with Memosens

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn