Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquisys CCM253 is a compact field transmitter for chlorine and chlorine dioxide measurement.

Disinfection transmitter
Liquisys CCM253

Compact field device for the water, wastewater, food and power industries

CCM253
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit CXM2X3 Relaismod. 2rel

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51500320
 • KIT CXM2X3 relay mod. 2rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  51511446
 • Kit CXM2X3 Relaismodule 4rel

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  51500321
 • KIT CXM2X3 relay mod. 4rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  51511447
 • Kit CXM2X3 Relais Mod. 2rel.+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51504304
 • Kit CXM2X3 Relais Mod. 4Rel+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  51504305
 • Kit CCM2x3 Central module I1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  51502467
 • Kit CCM2x3 central module I1 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  51502497
 • Kit CCM2x3 Central module I2

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  60
  51502468
 • Kit CCM2x3 central module I2 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  80
  51502496
 • Kit CCM2X3 central module Profibus PA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  90
  51502495
 • Kit CCM2X3 central module Profibus DP

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  100
  51502498
 • Kit CCM2x3: Central mod. PB DP; H/W 2.1x

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  100
  71134731
 • Kit CxM2x3: Relay mod. for PBDP; H/W2.1x

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71134732
 • KIT CXM2X3 power supply 100..230 V AC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51500317
 • KIT CxM2x3 power supply 24 AC/DC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  51500318
 • KIT MKC1 MEK transmitter Cl wo pH non Ex

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  110
  51502466
 • Kit MKC1 MEK transmitter Cl+pH non Ex

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  120
  51502465
 • KIT CXM253 housing cover

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  410,420,46
  51501068
 • Kit CxM253: Front foil + 6 key lifters

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  335
  71071446
 • KIT CXM253 Internal housing parts

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  330,340,45
  51501073
 • Transmitter connector set M12 Fieldbus

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51502184
 • KIT CXM253 bottom of housing

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  230
  51501072
 • KIT CXM/153/253: 2 pair of hinges

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  260
  51501069
 • KIT CXM253 terminal strip power supply

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  270
  51501079
 • KIT CXM253 Ribbon cables

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  250
  51501074
 • Post mounting kit for LIQUISYS

  Mã đơn hàng
  50086842
 • Upgrade "Plus-Package" for LIQUISYS-M

  Mã đơn hàng
  51500385
 • Upgrade cleaning for LIQUISYS-M

  Mã đơn hàng
  51500963
 • Upgrade "pH-Package for CCM 2X3-EK"

  Mã đơn hàng
  51502460
 • Upgrade "pH-Package for CCM 2X3-ES"

  Mã đơn hàng
  51503526

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn