Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
The CA71COD analyzer determines the chemical oxygen demand (COD) using the dichromate method.

Stamolys CA71COD

CA71COD
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Characteristic

  Analyzer for the chemical oxygen demand
  Dichromat method

 • Size

  648 x 436 x 250 mm
  25.27 x 17.00 x 9.75 inch

 • Design

  GRP

 • Process temperature

  5°C ... 40°C
  40 ... 100°F

 • Ambient temperature

  10°C ... 35°C
  50 ... 95°F

 • Process pressure

  pressureless

 • Sample flow rate

  min. 5ml/min

 • Consistency of the sample

  watery and homogenized

 • Specials

  Chloride removal without Hg
  variable decomposion times

 • Application

  Wastewater / Processwater

 • Power supply

  230 V AC, 50 Hz
  230V AC 60 Hz

 • Output / communication

  0/4 ... 20 mA
  Contacts: 2 limit contacts (per channel), 1 system alarm contact

 • Measurement range

  0 ... 200 mg/l O2
  50 ... 5000 mg/l O2

 • Consumables

  Chemicals necessary

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn