Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CLY421 is a calibration tool for conductivity measuring devices in ultrapure water applications.

Calibration tool for conductivity sensors
Conducal CLY421

Portable reference calibration for ultrapure water applications

CLY421
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  For further repair or spare part inquiries

  • further parts
  • further parts

  please contact your local

  • further parts
  • further parts

  E+H Sales- and serviceorganisation

  • further parts
  • further parts

  Kit CLY421: Flow Chamber

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71148156
  • further parts

  Kit CLY421: Adapter Threaded/Clamp/Barb

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71148157
  • further parts

  Kit CLY421: Adapter G1"/Clamp

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71148158
  • further parts

  Kit CLY421: 3x Blind Cap + 10x O-Ring

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71148159
  • further parts

  Kit CLY421: 3x Clamp Gasket EPDM DN20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71148160
  • further parts

  Kit CLY421: 4x Protection Covers Bulgin

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71148161
  • further parts

  Kit CLY421: Charger for Li-Ion Battery

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71195437

  Flowfit CYA21

  Mã đơn hàng
  CYA21-

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn