Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CLY421 is a calibration tool for conductivity measuring devices in ultrapure water applications.

Calibration tool for conductivity sensors
Conducal CLY421

Portable reference calibration for ultrapure water applications

CLY421
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Conductive

 • Application

  Calibration of conductivity measuring loops in ultra-pure water applications in the pharmaindustry; calibration of quality-relevant process measurements in the ultra-pure water range up to 20µS/cm

 • Characteristic

  factory calibrated measuring case with certificate for comparison measurement in ultra-pure water up to 20µS/cm

 • Measurement range

  0,04µS/cm - 20µS/cm

 • Measuring principle

  conductiv conductivity measurement

 • Design

  compact case includes factory calibrated conductivity loop and flow-through assembly

 • Material

  case : injection molded high performance resin
  Conductivity sensor CLS15D: SS 316 L, PES-GF20
  flow-through assembly: PVDF

 • Dimension

  20.9" x 17.4" x 8.5"

 • Process temperature

  0.. 100C
  32 .. 210F

 • Process pressure

  87 psi

 • Ingres protection

  IP67 at closed case without power cord

 • Additional certifications

  factory calibration certificate according ASTM 5391-93, traceable to SRM from NIST and DaakS

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn