Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CLS50D is a conductivity sensor designed for harsh and aggressive media in the chemical industry.

Digital conductivity sensor
Indumax CLS50D

Memosens toroidal conductivity sensor for chemical applications

CLS50D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit CLS50 >20081001: CHEMRAZ O-rings

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  250
  71086368
 • Kit CLS50 >20081001: VITON O-rings

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  260
  71086369
 • Kit CLS50 DN50 >20081001: PTFE disk

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  270
  71086372
 • Kit CLS50 ANSI+JIS >20081001: PTFE disk

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086374
 • Kit CLS50 flange DN50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  280
  51500525
 • Kit CLS50 flange ANSI2"

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  285
  51500527
 • Kit CLS50 JIS flange VA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  286
  51500934
 • Kit CLS50 JIS flange PVDF

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  293
  51500935
 • Kit CLS50 DN50 flange PVDF

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  291
  51500936
 • Kit CLS50 ANSI2 inch flange PVDF

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  292
  51500937
 • Calibration solution CLY11-A, 74,0 uS/cm

  Mã đơn hàng
  50081902
 • Calibration solution CLY11-B,149,6 uS/cm

  Mã đơn hàng
  50081903
 • Calibration solution CLY11-C,1,406mS/cm

  Mã đơn hàng
  50081904
 • Calibration solution CLY11-D,12,64 mS/cm

  Mã đơn hàng
  50081905
 • Calibration solution CLY11-E,107,00mS/cm

  Mã đơn hàng
  50081906