Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CLS50D is a conductivity sensor designed for harsh and aggressive media in the chemical industry.

Digital conductivity sensor
Indumax CLS50D

Memosens toroidal conductivity sensor for chemical applications

CLS50D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Inductive

 • Application

  Chemical industry, process

 • Characteristic

  Analog or digital, inductive conductivity sensor for standard, Ex and
  high-temperature applications

 • Measurement range

  2µS/cm to 2000 mS/cm

 • Measuring principle

  Inductive conductivity measurement

 • Design

  No direct contact with the media because of the sensor coating made of highly resistant material

 • Material

  PEEK or PFA

 • Dimension

  Electrode:
  Outside diameter: 47.5 mm (1.87 inch)
  Inside diameter: 15 mm (0.59 inch)
  Inside diameter (PEEK version): 15.5 mm (0.61 inch)

 • Process temperature

  PEEK: max. 125°C (max. 260 °F)
  PFA: max. 110°C (max. 230 °F)

 • Process pressure

  PEEK: max. 21 bar (max. 304.5 psi)
  PFA: max. 17 bar (max. 246.5 psi)

 • Temperature sensor

  Integrated Pt1000

 • Ex certification

  ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA, TIIS, EAC

 • Connection

  Process connection: NPT1", DN50, AINSI, JIScable: fixed cable connection

 • Ingres protection

  IP 68 / NEMA type 6

 • Additional certifications

  Calibration certification of the cell constant