Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Mycom CLM153 is a 1-/2-channel field device for all analog conductivity sensors in hazardous areas.

Mycom S CLM153

CLM153
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • KIT CLM153 cond: contr. 2xI +HART/non Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51517392
 • KIT CLM153 cond: contr. mod. 2xI /nonEx

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51517390
 • KIT CLM153 cond: contr. PA / non-Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51517394
 • KIT CLM153 ind. contr. 2x I+HART/nonEx

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51517398
 • KIT CLM153 ind. contr. 2x I, non Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51517396
 • KIT CLM153 ind. controller PA / non-Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51517400
 • KIT CLM153 sensor terminals 6+2 poles

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51507101
 • KIT CXM153 DC/DC converter for input 2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51507091
 • KIT CXM153 Enclosure top complete non-Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71003923
 • KIT CXM153 Enclosure bottom 1/2ch non-Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51507106
 • KIT CXM153 terminal module non Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51507084
 • KIT CXM153 terminal mod. PA / non-Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51510998
 • KIT CXM153 powersupply 100-230VAC non-Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51507087
 • KIT CXM153 power supply 24 VAC/DC non-Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51507089
 • KIT CXM153 relay mod. 1 rel.+ 2 input I

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51507099
 • KIT CXM153 relay mod. 1xrel+1xIin+1xRin

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51509513
 • KIT CXM153 relay mod. 2 rel.+ 1 inp. I

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51507098
 • KIT CXM153 relay mod. 2xrel.+ 1xinput R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51509510
 • KIT CXM153 relay module 3 relay

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51507097
 • KIT CXM153 Partition wall (5 pcs.)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51507103
 • KIT CXM153 Jumper set (5 complete sets)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51507102
 • Kit: MKIC Conductiv. transmitter Non-Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71161133
 • Mounting set for housing CxM152/153

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51511383
 • DAT module

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51507175

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn