Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquisys CLM253 is a compact field transmitter for conductivity, resistivity and concentration.

Conductivity transmitter
Liquisys CLM253

Compact field device for all industries

CLM253
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • KIT CXM253 housing cover

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  410,420,46
  51501068
 • Kit CxM253: Front foil + 6 key lifters

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  335
  71071446
 • KIT CXM253 Internal housing parts

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  330,340,45
  51501073
 • Transmitter connector set M12 Fieldbus

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51502184
 • KIT CXM253 bottom of housing

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  400
  51501072
 • KIT CXM/153/253: 2 pair of hinges

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  430
  51501069
 • KIT CXM253 Ground terminal strip

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  403
  51501087
 • KIT CXM253 terminal strip power supply

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  470
  51501079
 • KIT CXM253 Ribbon cables

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  310
  51501074
 • KIT CLM2x3 Central module I1 conductive

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501210
 • KIT CLM2X3 Conductive modul I1 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  60
  51501213
 • KIT CLM2X3 Conductive module I2

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  51501212
 • KIT CLM2X3 Conductive module I2 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  51501214
 • KIT CLM2X3 cen. module Profibus PA cond.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  80
  51501215
 • Kit CLM2X3 central module ProfibusDPkond

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  90
  51502502
 • Kit CLM2x3: Centralm. cond. PBDP;H/W2.1x

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  90
  71134726
 • Kit CxM2x3: Relay mod. for PBDP; H/W2.1x

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  71134732
 • KIT CLM2x3 inductive module I1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501216
 • KIT CLM2x3 Inductive modul I1 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  60
  51501219
 • KIT CLM2x3 Inductive module I2

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  51501218
 • KIT CLM2x3 Inductive module I2 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  51501220
 • KIT CLM2X3 cen. module Profibus PA ind

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  80
  51501221
 • Kit CLM2X3 central module Profibus DPind

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  90
  51502501
 • Kit CLM2x3: Centralm. ind. PBDP; H/W2.1x

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  90
  71134727
 • Kit: MKIC Conductiv. transmitter Non-Ex

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  240
  71161133
 • KIT CXM2X3 power supply 100..230 V AC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  51500317
 • KIT CxM2x3 power supply 24 AC/DC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  51500318
 • KIT CXM2X3 relay mod. 2rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  51511446
 • Kit CXM2X3 Relaismod. 2rel

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51500320
 • Kit CXM2X3 Relaismodule 4rel

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51500321
 • KIT CXM2X3 relay mod. 4rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51511447
 • Kit CXM2X3 Relais Mod. 2rel.+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51504304
 • Kit CXM2X3 Relais Mod. 4Rel+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  51504305
 • Post mounting kit for LIQUISYS

  Mã đơn hàng
  50086842
 • Upgrade "Plus-Package" for LIQUISYS-M

  Mã đơn hàng
  51500385
 • Upgrade cleaning for LIQUISYS-M

  Mã đơn hàng
  51500963