Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline CM444 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.

4-channel transmitter
Liquiline CM444

Expandable multiparameter field device for all industries

CM444
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit base module BASE-E

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71141336
 • Kit: module ETH

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71272410
 • Kit: base module BASE2-E

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71431302
 • Kit : module AOR

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71111053
 • Kit: module 2R

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71125375
 • Kit: module 4R

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71125376
 • Kit: module 2DS

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135631
 • Kit: module 2AO

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135632
 • Kit: module 4AO

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135633
 • Kit: module 485

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135634
 • Kit: module 2AI

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135639
 • Kit: module DIO

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135638
 • Kit: Connecting cable power supply

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155580
 • Kit CM44x: Cover complete with display

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71104106
 • Kit CM44x:Cover with knob, no display

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71269458
 • Kit: display cable

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101762
 • Kit: power distribution terminals

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  71101461
 • Kit: field housing lower part plastic

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  71101734
 • Kit: Mounting plate

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71101763
 • Kit: mechanical inner housing parts

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10,12
  71101765
 • Kit: set cable glands M complete

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71101768
 • Kit: Set cable glands NPT complete

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71101770
 • Kit: Set cable glands G complete

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71101771
 • Kit: 6x closing plugs for cable entry

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71104942
 • Kit: 1x set of terminals basic module

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107452
 • Kit: 1x set of terminals module AOR

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107453
 • Kit: 1x set of terminals module 4R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155581
 • Kit: 1x set of terminals module 4AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155582
 • Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155583
 • Kit: 1x set of terminals module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219784
 • Kit: Set wiring stickers CM44x modules

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71184490
 • Kit: Set 10x hinges for housingcover

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107454
 • Kit: set 5end and blind cover

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6,13
  71107455
 • Kit: M12 external jack f. digital sensor

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  71107456
 • Kit M12 ext.jack ProfibusDP/Modbus RS485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140892
 • Kit: M12 external jack for Ethernet

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140893
 • Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-
 • Marking Tagging (Attention: select option and enter text in 995)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DIENST-F
 • Kit : module AOR

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71111053
 • Kit: module 2R

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71125375
 • Kit: module 4R

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71125376
 • Kit: module 2DS

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135631