Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memocheck Sim CYP03D is the flexible service and qualification tool for all applications.

Digital service and qualification tool
Memocheck Sim CYP03D

All-round checker for Memosens measuring points in all industries

CYP03D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Simulation of freely configurable values for qualification of digital data transmission of analysis measuring points with Memosens protocol
  Multiparameter, main- and secondary values

 • Installation

  Temporary connection via Memosens cable with inductive coupling

 • Measurement range

  Ranges like the simulated sensors

 • Dimension

  Handheld:
  94 x 236 x 40 mm
  3.7 x 9.29 x 1.57 inch

 • Process temperature

  Ambient temperature: –20 to 50 °C (–4 to 120 °F)

 • Ex certification

  ATEX, IECEx, CSA

 • Connection

  Battery powered

 • Ingres protection

  IP65

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Simulation of freely configurable values for qualification of digital data transmission of analysis measuring points with Memosens protocol
  Multiparameter, main- and secondary values

 • Installation

  Temporary connection via Memosens cable with inductive coupling

 • Measurement range

  Ranges like the simulated sensors

 • Dimension

  Handheld:
  94 x 236 x 25 to 40 mm
  3.7 x 9.29 x 0.98 to 1.57 inch

 • Process temperature

  Ambient temperature: –20 to 50 °C (–4 to 120 °F)

 • Ex certification

  ATEX, IECEx, CSA

 • Connection

  Battery powered

 • Ingres protection

  IP65

 • Measuring principle

  Conductive

 • Application

  Simulation of freely configurable values for qualification of digital data transmission of analysis measuring points with Memosens protocol
  Multiparameter, main- and secondary values

 • Installation

  Temporary connection via Memosens cable with inductive coupling

 • Measurement range

  Ranges like the simulated sensors

 • Dimension

  Handheld:
  94 x 236 x 25 to 40 mm
  3.7 x 9.29 x 0.98 to 1.57 inch

 • Process temperature

  Umgebungstemperatur: –20 to 50 °C (–4 to 120 °F)

 • Ex certification

  ATEX, IECEx, CSA

 • Connection

  Battery powered

 • Ingres protection

  IP65

 • Measuring principle

  Amperometric oxygen measurement

 • Application

  Simulation of freely configurable values for qualification of digital data transmission of analysis measuring points with Memosens protocol
  Multiparameter, main- and secondary values

 • Installation

  Temporary connection via Memosens cable with inductive coupling

 • Measurement range

  Ranges like the simulated sensors

 • Dimension

  Handheld:
  94 x 236 x 25 to 40 mm
  3.7 x 9.29 x 0.98 to 1.57 inch

 • Process temperature

  Ambient temperature: –20 to 50 °C (–4 to 120 °F)

 • Ex certification

  ATEX: Ex ia, zone 0

 • Connection

  Battery powered

 • Ingres protection

  IP65

 • Measuring principle

  Free chlorine

 • Application

  Simulation of freely configurable values for qualification of digital data transmission of analysis measuring points with Memosens protocol
  Multiparameter, main- and secondary values

 • Measurement range

  Ranges like the simulated sensors

 • Dimension

  Handheld:
  94 x 236 x 25 to 40 mm
  3.7 x 9.29 x 0.98 to 1.57 inch

 • Process temperature

  Ambient temperature: –20 to 50 °C (–4 to 120 °F)

 • Connection

  Battery powered

 • Measuring principle

  Single beam scattered light

 • Application

  Simulation of freely configurable values for qualification of digital data transmission of analysis measuring points with Memosens protocol.
  Multiparameter, main- and secondary values

 • Installation

  Temporary connection via Memosens cable with inductive coupling.

 • Measurement range

  Ranges like the simulated sensors.

 • Dimension

  Handheld, 9,5 x 23,5 x 3,5 cm

 • Process temperature

  -20...55°C ambient temperature

 • Ex certification

  ATEX: Ex ia, zone 1

 • Connection

  Battery powered

 • Ingres protection

  IP65

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn