Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Chloromax CCS142D - Digital free chlorine sensor for all water applications

Chloromax CCS142D

CCS142D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Free chlorine

 • Application

  Water treatment, drinking water, service water, process water, distribution network

 • Characteristic

  Amperometric measurement of free chlorine

 • Measurement range

  CCS142D-A:
  0.05 to 20 mg/l Cl2 (25 °C (77 °F), pH 7.2)
  CCS142D-G:
  0.01 to 5 mg/l Cl2 (25 °C (77 °F), pH 7.2)

 • Measuring principle

  Membrane-covered amperometric sensor

 • Design

  Sensor for use in flow cell (CCA250)
  or for immersion use (thread NPT 3/4 on top)
  Memosens-technology

 • Material

  Sensor shaft: PVC
  Membrane: PTFE
  Membrane cap: PBT, PVDF
  Cathode: gold
  Anode: silver / silver chloride

 • Dimension

  Diameter sensor body: 25 mm (0.98 inch)
  Diamter sealing seat for flow cell: 31 mm (1.22 inch)
  Length: 148 mm (5.83 inch)

 • Process temperature

  0 to 45 °C (32 to 113 °F), non-freezing

 • Process pressure

  Medium in the CCA250 assembly: max. 1 bar (14.5 psi)

 • Temperature sensor

  Integrated (Memosens)

 • Connection

  Memosens

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn