Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
The COA451 assembly holds your DO sensor in the right position and offers simple sensor isolation.

Dissolved oxygen assembly
Cleanfit COA451

Retractable assembly for water, wastewater and utilities

COA451
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Compatibility CxA451

  • further parts
  • Sealing

  Kit CxA451: O-ring set FPM (Viton)

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  51512981
  • further parts

  Kit CxA451: Retraction pipe short

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  51513156
  • further parts

  Kit CxA451: Retraction pipe long

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  51513158
  • further parts

  Kit COA/CUA451:Sensor holder CUS41Long

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51513164
  • further parts

  Kit COA/CUA451:Sensor holderCUS65short

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51513166
  • further parts

  Kit universal sensor holder short

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11,12,13,2
  71425249
  • further parts

  Kit universal sensor holder long

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3,4,11,20
  71425251
  • further parts

  Kit retrofit univ. sensor holder short

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1,2,11,12,
  71425252
  • further parts

  Kit retrofit univ. sensor holder long

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1,2,3,4,11
  71425253
  • further parts

  Kit locking rings new sensor holder

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71425255
  • further parts

  Kit CUA451/COA451 Bayonet nut

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1,2
  71475985
  • further parts

  Kit CPA451 Bayonet nut

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1,2
  71485020
  • further parts

  Kit CxA451: 1 pair of ball handles

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  51513168
  • further parts

  Kit CxA451: Set of small components

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6,7,9,11,1
  51513169
  • further parts

  Kit CxA451 Ball valve rinse outlet G1/8"

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51512982
  • further parts

  Kit CxA451: Ball valve with flange DN50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8,16,17,18
  51513154
  • further parts

  Kit CxA451: Ball valve w. flange ANSI 2"

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8,16,17,18
  51513155
  • further parts

  Kit CxA451: Ball valve G2" female thread

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8,16,17
  51513159

  Kit CxA451 Welding adapter R2" 1.4404

  Mã đơn hàng
  71448684

  welded fitting 1.4571 DN50/ANSI

  Mã đơn hàng
  50080249

  Welding socket for spray cleaning VA

  Mã đơn hàng
  51500912

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn