Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquisys COM253 is a compact field transmitter for dissolved oxygen measurement.

Dissolved oxygen transmitter
Liquisys COM253

Compact field device for water, wastewater, utilities and fish farming

COM253
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Kit CXM2X3 Relaismod. 2rel

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51500320
  • further parts

  KIT CXM2X3 relay mod. 2rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  51511446
  • further parts

  Kit CXM2X3 Relaismodule 4rel

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51500321
  • further parts

  KIT CXM2X3 relay mod. 4rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51511447
  • further parts

  Kit CXM2X3 Relais Mod. 2rel.+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  51504304
  • further parts

  Kit CXM2X3 Relais Mod. 4Rel+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51504305
  • further parts

  KIT COM2x3 Central module I1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501225
  • further parts

  KIT COM2x3 Central module I1 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  60
  51501223
  • further parts

  KIT COM2x3 Central module I2

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  51501222
  • further parts

  KIT COM2x3 central module I2 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  51501226
  • further parts

  KIT COM2X3 central module Profibus PA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  80
  51501227
  • further parts

  Kit COM2X3 central module Profibus DP

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  90
  51502500
  • further parts

  Kit COM2x3: Central mod. PB DP; H/W 2.1x

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  90
  71134729
  • further parts

  Kit CxM2x3: Relay mod. for PBDP; H/W2.1x

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  71134732
  • further parts

  KIT MKO1 Transmitter O2/Temperature

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  250
  51501207
  • further parts

  KIT MKO1 Transmitter O2/Temp./pressure

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  250
  51501208
  • further parts

  KIT MKO5 Transmitter O2/Temp./pressure

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  260
  51506938
  • further parts

  KIT CXM2X3 power supply 100..230 V AC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51500317
  • further parts

  KIT CxM2x3 power supply 24 AC/DC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  51500318
  • further parts

  KIT CXM253 housing cover

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  410,420,46
  51501068
  • further parts

  Kit CxM253: Front foil + 6 key lifters

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  335
  71071446
  • further parts

  KIT COM253 sensor panel jack SXB

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51506966
  • further parts

  KIT CXM253 Internal housing parts

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  330,340,45
  51501073
  • further parts

  KIT CXM253 bottom of housing

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  400
  51501072
  • further parts

  KIT CXM/153/253: 2 pair of hinges

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  430
  51501069
  • further parts

  KIT CXM253 terminal strip power supply

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  470
  51501079
  • further parts

  KIT CXM253 Ribbon cables

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  310
  51501074
  • further parts

  Upgrade "Plus-Package" for LIQUISYS-M

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51500385

  Upgrade Kit from COS41 to COS31+COS61

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  260,490
  51517800

  Post mounting kit for LIQUISYS

  Mã đơn hàng
  50086842

  Upgrade "Plus-Package" for COM 2X3

  Mã đơn hàng
  51501679

  Upgrade cleaning for LIQUISYS-M

  Mã đơn hàng
  51500963

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn