Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memosens CCS55D: Digital free bromine sensor

Digital free bromine sensor
Memosens CCS55D

Memosens sensor for seawater and process water

CCS55D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Free bromine

 • Application

  Seawater - to ensure reliable disinfection
  Process water - wide range of application due to large measuring range
  Pool water - efficient dosing thanks to precise measurement

 • Characteristic

  Amperometric measurement of dissolved free bromine

 • Measurement range

  Trace: 0 ... 5 mg/l HOBr
  Standard: 0 ... 20 mg/l HOBr
  High: 0 ... 200 mg/l HOBr

 • Measuring principle

  Closed, membrane covered measuring cell
  Reduction of free bromine at the working electrode

 • Design

  Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PET membrane

 • Material

  Sensor shaft: POM
  Membrane: PET
  Membrane cap: PVDF

 • Dimension

  Diameter: 25 mm (0.98 in)
  Length: 161 mm (6.34 in)

 • Process temperature

  +0...55 °C (32 ... 130°F), non-freezing

 • Process pressure

  Max. 1 bar (max. 14.5 psi)

 • Temperature sensor

  10k NTC integrated (Memosens)

 • Connection

  Inductive, digital connection head with Memosens technology

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn