Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CCS51 analog free chlorine sensor

Analog free chlorine sensor CCS51

Sensor for drinking water, pool and process water as well as utilities in all industries

CCS51
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Free chlorine

 • Application

  Drinking water - to ensure reliable disinfection
  Process water - wide range of application due to large measuring range
  Food - to secure absence/presence of free chlorine
  Pool water -efficient dosing thanks to precise measurement

 • Characteristic

  Amperometric measurement of dissolved free chlorine

 • Measurement range

  Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
  Standard: 0 to 20 mg/l HOCl

 • Measuring method

  - Closed, membrane covered measuring cell
  - Reduction of free chlorine at the cathode

 • Design

  Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane

 • Material

  Sensor shaft: POM
  Membrane: PVDF
  Membrane cap: PVDF

 • Dimension

  Diameter: 25 mm (0.98 in)
  Length: 161 mm (6.34 in)

 • Process temperature

  +0 to 55 °C (32 to 130°F), non-freezing

 • Process pressure

  1 bar (14.5 psi)

 • Temperature sensor

  10k NTC

 • Connection

  analog with fixed cable

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn